Hur ska man attrahera Generation Y?

De är toleranta och flexibla, men också mer krävande och kritiska än tidigare generationer. Arbetsgivare som vill anställa och företag som vill sälja produkter till Generation Y måste tänka i nya banor.

Arbetslösheten är det största världsproblemet som måste lösas, följt av svält och den ekonomiska krisen. Det anser Generation Y, det vill säga personer födda 1982–2003, enligt en stor undersökning.
Just oron för att inte få jobb i framtiden är inte lika stor i Sverige som bland genomsnittet. Men det är annars mycket som förenar hur unga människor från olika delar av världen resonerar och tänker om sig själva, enligt Mattias Behrer, global marknadschef för MTV:
– Vi har aldrig haft en sådan globalt homogen generation som Generation Y, särskilt i storstäder. Alla har tillgång till samma information, oavsett om man bor i Stockholm, Berlin eller Tokyo, säger han.

Viacom har intervjuat 15.000 personer i 24 länder. Mattias Behrer ser tre huvudsakliga drivkrafter för Generation Y, även kallad Millennials. Den första är att familjen är oerhört viktig. En kärleksfull familj är svaret på hur man blir lycklig såväl som ett mått på ett bra liv. Det är också inom familjen många har sin bästa vän, och då oftast mamma, enligt undersökningen.

Det är också den första generationen som har växt upp med internet som en självklar del av sina liv, och som hela livet har varit en kommersiell målgrupp.
– Det har fostrat dem till att vara kritiska. Det går inte att lura dem med ett kommersiellt budskap. Och de kan uttrycka sig via sociala medier och sänka ett företag totalt, säger Mattias Behrer.
– Som företag blir det då oerhört mycket viktigare vad man gör än vad man säger. Man måste eftersträva en dialog med Generation Y, en monolog med ett budskap som kommer uppifrån fungerar inte.

Generation Y surfar mellan stilar, experimenterar med olika identiteter och kan tillhöra olika subkulturer, allt beroende på vilket humör man är på när man vaknar på morgonen. De som ska anställa den nya generationen måste också tänka i nya banor.
– Generellt förväntar de sig feedback och bekräftelse varje dag. De har fått så mycket uppmuntran under uppväxten, säger Mattias Behrer.

De har även mindre respekt för auktoriteter än tidigare generationer. Ansvarsfullt företagande har varit på tapeten i flera år.
– I framtiden blir det viktigt att inte bara använda det som ett marknadsknep, och göra något gott för att locka personal. Anställda vill känna stolthet över företaget där de jobbar, säger Mattias Behrer.

Källa: DN.se, 15 november 2012
Länk

Comments are closed.