Vad du som chef bör undvika!

Är du en sådan som ser en gormande chef på tv och tänker ”puh, jag kanske inte är så dålig ändå”? Men chefens största brister är inte sådant som görs, utan sådant som inte görs.

De amerikanska ledarskapsutvecklarna Jack Zenger och Joseph Folkman har analyserat beteendet hos 30 000 chefer och kommit fram till att det som definierar en dålig chef inte handlar så mycket om vad hon eller han gör.

Det som vanligtvis förknippas med att vara en dålig chef – skrikandet och gormandet – utgör mindre än 20 procent av det beteende som faktiskt karaktäriserar de värsta cheferna.

ANNONS:
I sin undersökning, som publiceras i Harvard Business Review, har Zenger och Folkman i  stället identifierat tio brister som bidrar till en chefs misslyckande. Därför ska du inte bara ta dig tid att överväga vilken typ av chef du är, utan även vilken typ du inte är, menar Zenger och Folkman.

Även om var och en av de tio bristerna kan vara tillräckligt allvarlig för att en chef ska misslyckas, visar undersökningen att de oftast förekommer i grupper om tre eller fyra, eftersom ett problem ger upphov till ett annat.

De tio värsta chefsegenskaperna

Den oengagerade chefen är den värsta chefen enligt en färsk analys av de amerikanska ledarskapsutvecklarna Jack Zenger och Joseph Folkman. Här är 10 dåliga chefsegenskaper.

1 Avsaknad av energi och entusiasm. Beskrivs ständigt som oengagerade och passiva av sina kolleger. Detta är enligt undersökningen de allra vanligaste omdömena om en misslyckad chef.

2 ”Good enough” där det krävs utmärkt resultat. Sätter lägre mål och godtar sämre prestation av medarbetarna än andra chefer.

ANNONS:
3 Avsaknad av tydlig vision och inriktning. Har en oklar uppfattning om målet, vet inte exakt i vilken riktning de är på väg och är, inte oväntat, ovilliga att kommunicera ut det. Medarbetarna lämnas utan tydlig väg framåt.

4 Oförmåga att vara en lagspelare. Föredrar att agera självständigt framför att utveckla positiva relationer med sina kolleger. Ser arbetet som en tävling och kollegerna som motståndare.

5 Lever inte som de lär. Att säga en sak och göra en annan är det snabbaste sättet att förlora andras förtroende. Chefer som agerar så kan rent av bli farliga, om omgivningen börjar bete sig likadant.

6 Ingen utveckling, inga lärdomar av misstag. Arrogans och självgodhet kan leda till att chefen inte längre anser sig behöva utvecklas. Ser inte heller poängen med att lära sig av sina misstag.

7 Oförmåga att leda förändring. Är rädda för förändring och det som är nytt. Hand i hand med oförmågan att leda förändring går oförmågan att ta in förslag från andra.

8 Oförmåga att utveckla ­andra. Chefer som inte hjälper sina medarbetare att utvecklas, som inte ser sig själva som tränare eller mentorer, kommer att misslyckas. Att i första hand fokusera på sig själv är inte vägen till långsiktig framgång.

9 Bristfällig social kompetens. Här finns cheferna som är oförskämda, som skriker och som förringar sina medarbetare, antingen som medveten strategi eller på grund av okänslighet. Raka motsatsen till sådant som förstärker bra beteende.

10 Dåligt omdöme leder till dåliga beslut. Fattar beslut utan att tänka klart och riskerar därför att leda sin trupp utför stupet.

Källa: DN.se, 14 december 2012

Comments are closed.