Ingenjörer blir dåliga chefer

Teknologistudenter är mindre empatiska än vårdstudenter, visar en ny studie. Problemet är att ingenjörerna sedan ofta blir företagsledare, en position som kräver både god förmåga att kommunicera och social kompetens, menar forskaren Chato Rasoal.

200 studenter inom data och fysik samt på utbildningar för läkare och sjuksköterskor ingick i studien som gjorts vid Linköpings universitet. Med hjälp av ett frågeformulär mättes graden av fantasi, förmåga att ta andras perspektiv, om man bryr sig om andra, men också egen oro och ångest.

Den här bristen hos teknologerna blir ett problem när de sedan avancerar på karriärstegen, menar Chato Rasoal, forskare inom psykologi som genomfört studien tillsammans med två kolleger. Ingenjörerna ställs då inför uppgifter som kräver andra färdigheter än de som de drillats i.
– Civilingenjörer får ofta ledande positioner i företag, där de måste kunna leda team med många medarbetare inblandade. Det kräver både god kommunikationsförmåga och social kompetens, kommenterar Rasoal i ett pressmeddelande.
– I dagens globala näringsliv krävs också interkulturell kompetens, förmåga att kommunicera och samarbeta med människor från helt andra kulturer.

Studien tyder dock på att utbildningens utformning spelar stor roll. En tydlig skillnad framkom mellan de teknologer som studerade data och de som studerade fysik. Datavetarna uppvisade en högre grad av empati. Skälet tror forskarna är att på datautbildningen används problembaserat lärande.
– I problembaserat lärande arbetar du mycket i grupp, du måste kunna lyssna på andra och acceptera andra människors tankar och känslouttryck. Det fungerar inte annars, säger Chato Rasoal.

Studien presenteras i tidskriften Journal of Engineering Education och fortsätter nu för att undersöka om teorin om pedagogikens betydelse stämmer.

Läs mer om vad som karaktäriserar dåliga chefer här.

Vill du kartlägga hur ledarskapet fungerar hos just er? Läs då mer hur vi på 3S arbetar med att hjälpa våra uppdragsgivare med dessa frågor här.

Källa: DN.se, 14 januari 2013
Länk till artikeln på DN.se

Comments are closed.