Varför sitter en del kollegor och mailar under ledningsgruppsmötet?

Känner du igen dig i denna frågeställning?
Ja, då är Du inte ensam! Enligt Ledningsgrupps Barometern™ anser 59% av alla chefer att arbetet i ledningsgruppen är ”kortsiktigt och operativt inriktat”. Kanske är det ett av skälen till att intresset och engagemanget inte är tillräckligt högt?

Hur väl fungerar er ledningsgrupp, hur arbetar ni förhållande till andra svenska ledningsgrupper och framförallt var finns potentialen till en ökad effektivitet i ert ledningsgruppsarbete?

I ett näringsliv där marknads- och konkurrensförutsättningarna förändras snabbare än någonsin tidigare (enligt StrategiBarometern™ håller 88% av svenska företagsledningar med om detta) ökar betydelsen av en väl fungerande ledningsgrupp.
Känner Du / ni igen er i följande utmaningar:
– Hur säkerställer vi att alla verkligen fokuserar helheten i ledningsgruppens arbete?
– Hur når vi rätt balans mellan operativ och strategiska frågor?
– Hur kan jag som VD (eller motsvarande) veta att alla i gruppen verkligen förstår och accepterar min ambition med
ledningsgruppen?
– Varför sitter en del kollegor och skickar mail och sms under pågående ledningsgruppsmöte?
– Hur kan vi effektivisera vårt arbete för att skapa rätt förutsättningar för att nå de övergripande affärsmålen?
– Varför kan vi aldrig hålla oss inom avsatt tid?
– Hur fungerar vi förhållande till andra ledningsgrupper?
– Är detta verkligen en fråga för ledningsgruppen att lägga sin gemensamma tid på?
– Fattade vi verkligen ett beslut i frågan, eller …?
– Får vi verkligen den ”pay-off” på investerad tid som vi kan förvänta oss av ledningsgruppens arbete?
– Hur säkerställer jag (som VD eller motsvarande) att mina kollegor verkligen förankrar ledningsgruppens beslut inom sina respektive ansvarsområden? Och att det sker tillräcklig snabbt?

Vill du ha svar på dessa frågor, och kanske få ytterligare idéer om hur ni kan ytterligare utveckla ert ledningsgruppsarbete, tveka inte att återkomma så berättar jag mer om hur vi under de senaste 15 åren hjälpt ledningsgrupper i ett tjugotal länder att effektivisera sitt arbete, utveckla sin lång- och kortsiktiga affärsplanering med ett enda syfte – att öka sin affärsmässiga framgång!

Läs mer om ökad effektivitet i ert ledningsgruppsarbete här.

Comments are closed.