Är kvinnor bättre lämpade som chefer?

I tolv av 18 europeiska länder anser anställda att kvinnor är bättre lämpade som chefer än män. I Sverige föredrar något fler en manlig chef än en kvinnlig. Det visar en undersökning från bemanningsföretaget Randstad.

Globalt är det något fler som anser att män är bäst lämpade som ledare jämfört med hur många som föredrar kvinnliga ledare. Men europeiska anställda föredrar kvinnliga chefer om de vore tvungna att välja mellan en kvinnlig eller manlig chef, enligt undersökningen från Randstad.
– Vi ser en konsekvent tendens i hela Europa, vilket visar att europeiska arbetstagare tror kvinnor är kapabla ledare. I bara två europeiska länder tänker över hälften av de anställda att män är bäst lämpade att leda. Det är också värt att påpeka att en stor andel av de anställda inte verkar bry sig om chefens kön, säger Camilla Grana, VD för Randstad Norge, till den norska tidningen Dagens Næringsliv.

Arbetskraftsundersökningen bygger på intervjuer i 32 länder där minst 400 anställda är intervjuade i varje land. Undersökningen visar att det är vanligast att föredra manliga chefer i Kina, Hong Kong, Indien och Malaysia, men Kina och Indien har också störst andel anställda som vill se fler kvinnor på chefspositioner. I Spanien, Chile och Mexiko är det däremot fler som anser att kvinnliga chefer är bättre på att leda än manliga chefer.

I Sverige är det färre än globalt som anser att män är bättre lämpade än kvinnor att leda. Var tredje anställd i Sverige föredrar en manlig chef, och i stort sett lika många föredrar en kvinnlig chef. Enligt undersökningen tror två tredjedelar av de anställda i Sverige att det är svårare för en kvinna än en man att nå en chefsposition och det är fler i Sverige än i andra länder som anger att deltidsarbete är ett hinder i karriären.

Mer än hälften, 54 procent, tror enligt undersökningen att kvotering skulle få fler företag att anställa kvinnliga chefer.

Läs om Årets Chef i Sverige – Sarah McPhee – här.

Källa: SvD.se, 23 mars 2013
Länk
Hur fungerar ledarskapet i er organisation? Vet du, eller tror du att du vet? Läs mer här om hur vi på 3S hjälper våra uppdragsgivare att säkerställa ett Faktabaserat underlag för att utveckla sitt ledarskap och säkerställa affärsmålen.

Comments are closed.