Löneförhandlinger – allt du behöver veta för att lyckas!

Så går du vinnande ur löneförhandlingen

På många företag finns en stor risk att lön sätts utifrån den som är bäst på att förhandla och inte efter den som har bäst kompetens. Det säger Joakim Aare, nationalekonom och förhandlingsexpert. Här ger han tips till arbetsgivare och arbetstagare.

Tänk dig att du ska köpa bil och har hittat en annons på Blocket som du ringer på. Utgångspriset är 35000 kronor men du lägger ett skambud på 10000 kronor och får ett rungande ja till svar. Plötsligt är du troligtvis inte lika intresserad. Du tänker att något säkert är fel på bilen och drar dig ur köpet. Exemplet kommer från Joakim Aare och illustrerar att förhandling kan ha ett självändamål.
– Om jag säger att jag vill ha 40000 kronor i lön och arbetsgivaren direkt accepterar kommer jag sannolikt att gå därifrån och tänka att jag kunde ha fått ännu mer. Även om arbetsgivaren tycker att det är ett bra läge, har man gjort båda en otjänst, säger Joakim Aare.

Han anser att förhandling inte ska ses som en strävan efter att vinna på andras bekostnad, utan om en dialog som ska leda till att båda blir nöjda. Det är lättare att komma ut som två vinnare från en förhandling om båda parterna går från att definiera sig utifrån position till att utgå från behov.
– En bra dialog kan visa att behovet är ett annat än man först trott och båda kan bli nöjda.

Som exempel kan en medarbetare komma till mötet och resonera utifrån att han eller hon vill ha högre lön, men allt eftersom kommer det fram att anledningen är en längtan efter att kunna segla på semestern. Då kan ett alternativ vara att diskutera hur parterna kan möjliggöra seglarsemestern.

Både för arbetsgivaren och arbetstagaren blir det utifrån det synsättet viktigt att på förhand fundera kring alternativ och komplement till höjd lön såsom mer ansvar, kompetensutveckling, frihet att jobba hemifrån, pensionsavsättningar, städhjälp eller en extra semestervecka.
– Strukturera upp behoven och byt mellan dem om förhandlingarna fastnar. Är det fortsatt en återvändsgränd – byt tidpunkt, plats och förhandlare.

Mer läsning:
Slarva inte bort ditt viktigaste samtal

De har samma kompetens och presterar lika bra men den ena får höjd lön i hundringar och den andra i tusenlappar. Olika förhandlingsstilar kan påverka facit efter lönesamtalet, men tydliga kriterier kan förhindra att osakliga löneskillnader växer.
Är du den som motvilligt möter en löneförhandling med känselspröten på utsidan av kroppen? Eller ser du med fullt självförtroende en tjusning i att sätta hårt mot hårt i närkamp med arbetsgivaren?

En ny kvalitativ rapport från fackförbundet Civilekonomerna pekar på att olika inställning till löneförhandling kan vara en delförklaring till osakliga löneskillnader bland unga ekonomer.

Kvinnor anslutna till Civilekonomerna tjänar i genomsnitt 87 procent av männens lön och enligt studien är det vanligare att kvinnor intar ett mer passivt förhållningssätt i en löneförhandling, och att män är mer offensiva. För den arbetsgivare som är ouppmärksam kan det leda till ett större lönegap.
– Både män och kvinnor värderar lön lika högt. Men män går oftare hårdare in i en förhandling medan kvinnor oftare intar en mer avvaktande position, och detta späder på skillnader i lön, säger Alexander Beck, utredningschef på fackförbundet Civilekonomerna.

Det visar sig också att när kvinnor antar en offensiv förhandlingsstil för att höja sin lön mottas det oftare mer negativt än när män gör detsamma.
– Förhållningssätt går att förändra men det är inte bara för kvinnor att tuffa till sig. Det är framför allt upp till arbetsgivaren att sätta lön utifrån kompetens och prestation, och att vara medveten om olika förhandlingsstilar, säger Fanny Hemmingsson, projektledare på Civilekonomerna.

Att uppmärksamma och diskutera lönefrågor, gärna redan under studietiden, kan enligt rapporten vara ett sätt att arbeta för en mer jämlik arbetsmarknad.
De med en passiv inställning till att löneförhandla tenderar också att gynnas av tydliga lönekriterier.
Men deltagarna i studien beskriver att det i många fall saknas tydliga former för lönesättning på arbetsplatser, och det bidrar till att det är svårare att se och påverka den egna löneutvecklingen. Något som särskilt missgynnar personer med ett passivt förhandlingssätt.

Därför bör företag enligt Fanny Hemmingsson uppmärksamma strukturen kring lönesättning.
– Det är viktigt att det på företag finns tydliga kriterier med koppling mellan prestation och lön, säger hon.

Det finns samtidigt ett antal faktorer som förenar män och kvinnor som deltagit i studien, bland annat uppfattningen om att det är svårt att löneförhandla.
Gemensamt är också upplevelsen av att befinna sig i underläge i förhållande till arbetsgivaren och att det är svårt att förhålla sig till den egna lönenivån. Studien pekar på att övning och praktisk träning i argumentation kan vara ett sätt att stärka mäns och kvinnors förhandlingsförmågor.

Både Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna, och Cecilia Beskow, samhällsekonomisk chef på fackförbundet Unionen, understryker också betydelsen av att komma väl förberedd till lönesamtalet.
– Det är många som inte är uppmärksamma på att det är på lönesamtalet som det händer. Förbered dig, det är dumt att slarva bort årets viktigaste samtal, säger Cecilia Beskow.

När Unionen genom Novus frågade 1020 tjänstemän i privat sektor om deras senaste lönesamtal visade det sig att de som var mest förberedda inför sitt samtal också var mer nöjda med resultatet.

Så maximerar du din lön

Varje månad trillar enorma summor pengar in på bankernas lönekonton. Men låt inte dina surt förvärvade slantar stanna kvar på konton med nollränta, utan sträva efter att alltid ha så lite pengar där som möjligt. SvD Näringslivs Jacob Bursell guidar i hur du kan optimera din lön.
Ha så lite du kan på lönekontot

Ett vanligt lönekonto ger som regel ingen ränta alls, och givet inflationen innebär det att dina pengar faktiskt går upp i rök. Svenskarna har närmare 1200 miljarder kronor på vanliga bankkonton, och just lönekontot har ibland kallats för hushållens ”värsta sparfälla”. I den mån du inte vill bekosta bankens upplåning, ska du alltid sträva efter att ha så lite pengar som möjligt här.

Betala räkningarna – och flytta resten
Bredbandsavgifter, telefonräkningar, kreditkortsfakturor och andra månatliga ”fönsterkuvert” förfaller ofta i månadsskiftet. Betala direkt, eller gör åtminstone ett överslag på hur mycket du måste lägga ut. Resten ska du få bort från lönekontot.

Rimligt: minst 2 procent ränta
Fixa ett sparkonto med fria uttag, utan avgifter och en bra ränta – åtminstone över 2 procent. Har du tur finns det hos din bank, men med största sannolikhet måste du leta på annat håll. Glöm inte att kontot bör ha insättningsgaranti, som skyddar dig om din nya bank går upp i rök. Här kan du nu låta dina pengar vila i stället för att låta dem ligga på lönekontot utan ränta.
Exempel:
• SBAB: 2,20 procent
• Marginalen Bank: 2,20 procent


För över till privat pensionssparande snarast

Avsättningar för tjänstepension, allmän pension och premiepension dras från din lön innan den landar på kontot. Har du däremot ett privat pensionssparande, i aktier eller andra former, för du snarast över pengarna från lönekontot.

Pengar att tjäna på kortbetalningar – om du är i tid
För löpande betalningar, oförutsedda utgifter eller andra personliga extravaganser har vi lärt oss använda olika former av plastkort. Fördelen med ett kreditkort, i det här sammanhanget, är att bankerna som regel erbjuder räntefria krediter. Det innebär att du kan flytta pengarna från lönekontot till ett sparkonto med bättre ränta. Efter månadens inköp och löpande utgifter kommer i stället en kreditkortsfaktura, som betalas likt vilken räkning som helst.

Eftersom krediten inte uppbär någon ränta – förutsatt att räkningen betalas i tid – kan du själv tjäna differensen mellan lönekontots nollränta och räntan på sparkontot. I dagens ränteläge ger det en begränsad förtjänst, kanske någon tusenlapp över ett år, men ur principiell utgångspunkt kan det inge förtröstan att inte behöva finansiera bankens upplåning. Glöm dock inte att betala fakturan i tid, för med skyhöga straffräntor blir det en dyr historia som lätt äter upp det du tjänat på att flytta ut pengar från lönekontot.

Källa: Karriär, SvD, Näringsliv, 25 april 2013
Länk

Comments are closed.