Rekrytera är dyrt …

..men att rekrytera fel är dyrare! I alla fall om man skall tro den undersökning som Poolia just presenterat.
Här framgår ett en av tio chefrekryteringar definieras som felaktig och man uppskattar att kostnaden är ca. 700.000 kr!

Comments are closed.