Utvärdering av min föreläsning på Chefsdagen i Norr i Skellefteå (200 deltagare)

Tack för vänlig återkoppling!

Comments are closed.