“Jag letar efter dåligt ledarskap”

Christer Gardell i dagens Svenska Dagbladet om sin syn på framgångsrikt ledarskap:

“Jag brukar leta efter dåligt eller otillräckligt ledarskap och gå in de bolagen och förändra. Om ett bolag som borde vara bra underpresterar beror det ofta på att ledarskapet är dåligt”

På frågan om vilka saker i ledarskapet han aldrig tummar på:
“Att ha koll på läget och kunna detaljerna och ha leveransprecision. En rätt intressant observation är att sådana ledare som vi har plockat bort, alltså som vi har bedömt som otillräckliga, är väldigt populära internt. De är oftast genier vid powerpointprojektorn (Powerpointprojektorn! Var inte det i början på 80-talet / JMs anmärkning). De är goda kommunikatörer. Ofta lite för bussiga. Många uppfattar att gott ledarskap ska vara detsamma som att vara bra på att snacka och vara allmänt bussig. Men oftast är det två varningsflaggor från mitt håll och oftast där man hittar de dåliga ledarna”

Läs mer i SvD, Karriär, 5 maj 2013

Comments are closed.