Är detta verkligen en fråga att avhandla på våra ledningsgruppsmöten?

Känner du igen frågan?

I takt med att tempot, kraven och trycket ökar blir det allt väsentligare med en välfungerande ledningsgrupp.

Hur fungerar då ert ledningsgruppsarbete? Vad fungerar bra? Och var finns potentialen till ökad effektivitet?

Vet du? Eller tror du att du vet?

Min rekommendation är att göra en inledande “faktabaserad” kartläggning av gruppens arbete. Det tar inte mer än några minuter för varje medlem av ledningsgruppen och den ger bl.a. följande beslutsunderlag:
– Hur väl fungerar arbetet inom de mest väsentliga delarna för ett väl fungerande ledningsgruppsarbete?
– Skiljer sig uppfattningen åt mellan VD (eller motsvarande) och övriga i ledningsgruppen?
– Vilka frågor är högprioriterade och vilka områden känns mindre angelägna?
– Prioriterar gruppens medlemmar på samma sätt? Eller är det en stor spridning i uppfattning? Skiljer sig VDs (eller motsvarande) prioriteringar åt jämfört med övriga i ledningsgruppen?

Baserat på ett “Faktabaserat beslutsunderlag” kan sedan en diskussion tas med syftet att ringa in de viktigaste områdena för ökad effektivitet.

Jag har just genomfört detta första steg med en ledningsgrupp i ett börsnoterat svenskt bolag. Gruppens medlemmar utvärderade vårt gemensamma arbete på följande sätt:

Är du intresserad av en förutsättningslös diskussion om hur ni kan utveckla ert ledningsgruppsarbete ytteerligare – tveka inte att kontakta mig här.

För mer information om ledningsgruppsarbete – klicka här.

Comments are closed.