Medveten närvaro på jobbet! Ny trend?

Trafikverket bestämde sig för att gå en ny väg när man skulle sätta upp strategin för hälsoarbetet på myndigheten. När två myndigheter blev en för tre år sedan, ville Trafikverket ha en helhetslösning. Myndighetens medarbetare bestämde sig då för att prova mindfulness.

Mindfulness brukar översättas till medveten närvaro, och innebär att man riktar och behåller uppmärksamheten på det som är viktigt och inte fastnar i störande inre och yttre stimuli av exempelvis tankar eller ljud.

Genom att träna sin medvetenhet ökar man sin förmåga att kunna fokusera och hantera stress och oro. Läkaren och mindfulnessexperten Ola Schenström beskriver mindfulness som en mänsklig egenskap som vi redan har, men som behöver tränas.

Lena Ehrlenfeldt, personalstrateg på Trafikverket, tog initiativet till projektet.
– Den största utmaningen var att få loss 10 minuter om dagen för att träna själv. Träningen var väldigt tillgänglig eftersom vi kunde ha den som en applikation i mobilen och på jobbdatorn, men många var ovana vid att bryta gamla arbetsmönster till en början, säger Lena Ehrlenfeldt.

Pilotprojektet genomfördes under ett halvår, med start våren 2012. Sju ledningsgrupper, innehållande totalt 50 personer utspridda på Trafikverkets olika kontor i Sverige, deltog i mindfulnessträningen. Projektet genomfördes i samarbete med utbildningsföretaget Mindfulnesscenter och Ola Schenström.

Tanken var att den medvetna träningen skulle användas som ett verktyg på alla nivåer, hos både ledning, organisation och medarbetare. Efter pilotprojektets testperiod har hälften av deltagarna fortsatt att träna på egen hand, något som Lena Ehrlenfeldt ser som ett kvitto på ett lyckat projekt.
– Det finns många vinster med att använda sig av mindfulness i arbetslivet. Man uppnår bättre kvalitet i sina beslut, man kan gradera och sortera ut vad som är viktigt, disponera sin tid och skapa sig en egen kontroll över vardagen. Våra chefer upplevde att grupperna blev mer harmoniska och gick mindre på autopilot, säger Lena Ehrenfeldt.
Trafikverket går på Google, Twitter och Facebooks linje och för in mindfulnessträning i arbetslivet. Ett lyckat pilotprojekt blev startskottet för att införa medveten närvaro på myndigheten.

Många amerikanska företag har redan infört mindfulnessträning i sin ledar- och personalutveckling. Konceptet har funnits länge, men har på senare år identifierats som något företag kan använda sig av.

Precis som kroppen behöver vårdas genom fysisk träning, så behöver hjärnan och sinnet också tränas, menar Ola Schenström. Än har få svenska myndigheter och företag hakat på den allt mer växande näringslivstrenden.
– De senaste årens hjärnforskning visar bland annat på en mängd positiva förändringar i hjärnans funktion av mindfulnessträning. Det är ett skäl till att mindfulness slagit igenom i USA. Allt fler företag inser att medarbetarna är splittrade och att det behövs nya verktyg för att hantera den komplexa och föränderliga tillvaron. Jag är övertygad om att mindfulness kommer att slå igenom i Sverige inom en snar framtid, säger Ola Schenström.

Källa: SvD.se, maj 2013
Länk
Vill Du diskutera Din egen utveckling som ledare? Ta en direktkontakt här.

Comments are closed.