Lär av Google

Posted in Aktuellt, Allmänt, Digitalisering / Internet on May 10th, 2013 by admin

Google har regelbundna webinars för att lära marknadsförare mer om deras produkter. Du anmäler dig i förtid på webben och följer sedan seminariet via webben. De närmste månaderna har Google planerat in många webinars från USA.

Maj
•YouTube – Driving Direct Response with Video
•Shopping – Google Shopping 101: Google Shopping for Beginners
•Research – New Research: How US Shoppers use Smartphones in Stores
•Mobile – Driving Deeper Engagement with your App Users
•Mobile – Driving Brand Engagement with Mobile Rich Media
•Analytics – Measuring Success in a Multi-Device World
Juni
•Mobile – Understanding Mobile Ads Across Marketing Objectives
•Shopping – Google Shopping 201: Merchant Center Deep Dive
•YouTube – Building your Business with YouTube Video Ads
•Analytics – Metrics for the Mobile App Ecosystem
•Search – What’s New & Next in AdWords
•Analytics – Unleashing the Combined Power of Google Analytics & AdWords
•Social – Growing your Business & Engaging your Audience with Google+
•Shopping – Google Shopping 301: Creating & Optimizing Product Listing Ads
•Social – Launching & Amplifying your Impact Across Social Channels
•Display – Reaching the Right Audience with Remarketing
•Research – Creating Custom Infographics with the New Google Databoard

Webinars hålls normalt på tisdagar till torsdagar från klockan 19:00 svensk tid.
www.vshow.on24.com

Källa: JaJJamag, maj 2013
Länk

Är detta verkligen en fråga att avhandla på våra ledningsgruppsmöten?

Posted in Aktuellt, Executive Team / Ledningsgruppsarbete, Fact Based Management on May 6th, 2013 by admin

Känner du igen frågan?

I takt med att tempot, kraven och trycket ökar blir det allt väsentligare med en välfungerande ledningsgrupp.

Hur fungerar då ert ledningsgruppsarbete? Vad fungerar bra? Och var finns potentialen till ökad effektivitet?

Vet du? Eller tror du att du vet?

Min rekommendation är att göra en inledande “faktabaserad” kartläggning av gruppens arbete. Det tar inte mer än några minuter för varje medlem av ledningsgruppen och den ger bl.a. följande beslutsunderlag:
– Hur väl fungerar arbetet inom de mest väsentliga delarna för ett väl fungerande ledningsgruppsarbete?
– Skiljer sig uppfattningen åt mellan VD (eller motsvarande) och övriga i ledningsgruppen?
– Vilka frågor är högprioriterade och vilka områden känns mindre angelägna?
– Prioriterar gruppens medlemmar på samma sätt? Eller är det en stor spridning i uppfattning? Skiljer sig VDs (eller motsvarande) prioriteringar åt jämfört med övriga i ledningsgruppen?

Baserat på ett “Faktabaserat beslutsunderlag” kan sedan en diskussion tas med syftet att ringa in de viktigaste områdena för ökad effektivitet.

Jag har just genomfört detta första steg med en ledningsgrupp i ett börsnoterat svenskt bolag. Gruppens medlemmar utvärderade vårt gemensamma arbete på följande sätt:

Är du intresserad av en förutsättningslös diskussion om hur ni kan utveckla ert ledningsgruppsarbete ytteerligare – tveka inte att kontakta mig här.

För mer information om ledningsgruppsarbete – klicka här.

Medveten närvaro på jobbet! Ny trend?

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on May 6th, 2013 by admin

Trafikverket bestämde sig för att gå en ny väg när man skulle sätta upp strategin för hälsoarbetet på myndigheten. När två myndigheter blev en för tre år sedan, ville Trafikverket ha en helhetslösning. Myndighetens medarbetare bestämde sig då för att prova mindfulness.

Mindfulness brukar översättas till medveten närvaro, och innebär att man riktar och behåller uppmärksamheten på det som är viktigt och inte fastnar i störande inre och yttre stimuli av exempelvis tankar eller ljud.

Genom att träna sin medvetenhet ökar man sin förmåga att kunna fokusera och hantera stress och oro. Läkaren och mindfulnessexperten Ola Schenström beskriver mindfulness som en mänsklig egenskap som vi redan har, men som behöver tränas.

Lena Ehrlenfeldt, personalstrateg på Trafikverket, tog initiativet till projektet.
– Den största utmaningen var att få loss 10 minuter om dagen för att träna själv. Träningen var väldigt tillgänglig eftersom vi kunde ha den som en applikation i mobilen och på jobbdatorn, men många var ovana vid att bryta gamla arbetsmönster till en början, säger Lena Ehrlenfeldt.

Pilotprojektet genomfördes under ett halvår, med start våren 2012. Sju ledningsgrupper, innehållande totalt 50 personer utspridda på Trafikverkets olika kontor i Sverige, deltog i mindfulnessträningen. Projektet genomfördes i samarbete med utbildningsföretaget Mindfulnesscenter och Ola Schenström.

Tanken var att den medvetna träningen skulle användas som ett verktyg på alla nivåer, hos både ledning, organisation och medarbetare. Efter pilotprojektets testperiod har hälften av deltagarna fortsatt att träna på egen hand, något som Lena Ehrlenfeldt ser som ett kvitto på ett lyckat projekt.
– Det finns många vinster med att använda sig av mindfulness i arbetslivet. Man uppnår bättre kvalitet i sina beslut, man kan gradera och sortera ut vad som är viktigt, disponera sin tid och skapa sig en egen kontroll över vardagen. Våra chefer upplevde att grupperna blev mer harmoniska och gick mindre på autopilot, säger Lena Ehrenfeldt.
Trafikverket går på Google, Twitter och Facebooks linje och för in mindfulnessträning i arbetslivet. Ett lyckat pilotprojekt blev startskottet för att införa medveten närvaro på myndigheten.

Många amerikanska företag har redan infört mindfulnessträning i sin ledar- och personalutveckling. Konceptet har funnits länge, men har på senare år identifierats som något företag kan använda sig av.

Precis som kroppen behöver vårdas genom fysisk träning, så behöver hjärnan och sinnet också tränas, menar Ola Schenström. Än har få svenska myndigheter och företag hakat på den allt mer växande näringslivstrenden.
– De senaste årens hjärnforskning visar bland annat på en mängd positiva förändringar i hjärnans funktion av mindfulnessträning. Det är ett skäl till att mindfulness slagit igenom i USA. Allt fler företag inser att medarbetarna är splittrade och att det behövs nya verktyg för att hantera den komplexa och föränderliga tillvaron. Jag är övertygad om att mindfulness kommer att slå igenom i Sverige inom en snar framtid, säger Ola Schenström.

Källa: SvD.se, maj 2013
Länk
Vill Du diskutera Din egen utveckling som ledare? Ta en direktkontakt här.

“Jag letar efter dåligt ledarskap”

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on May 5th, 2013 by admin

Christer Gardell i dagens Svenska Dagbladet om sin syn på framgångsrikt ledarskap:

“Jag brukar leta efter dåligt eller otillräckligt ledarskap och gå in de bolagen och förändra. Om ett bolag som borde vara bra underpresterar beror det ofta på att ledarskapet är dåligt”

På frågan om vilka saker i ledarskapet han aldrig tummar på:
“Att ha koll på läget och kunna detaljerna och ha leveransprecision. En rätt intressant observation är att sådana ledare som vi har plockat bort, alltså som vi har bedömt som otillräckliga, är väldigt populära internt. De är oftast genier vid powerpointprojektorn (Powerpointprojektorn! Var inte det i början på 80-talet / JMs anmärkning). De är goda kommunikatörer. Ofta lite för bussiga. Många uppfattar att gott ledarskap ska vara detsamma som att vara bra på att snacka och vara allmänt bussig. Men oftast är det två varningsflaggor från mitt håll och oftast där man hittar de dåliga ledarna”

Läs mer i SvD, Karriär, 5 maj 2013

True!

Posted in Aktuellt, Allmänt on May 5th, 2013 by admin

It is easier to go down a hill than up, but the view is from the top!

Värderingar utifrån ett affärsdrivande perspektiv

Posted in Aktuellt, Allmänt on May 4th, 2013 by admin

Allt fler företagsledningar talar om betydelsen av att ha tydliga värderingar i sin organisation. Låt mig berätta om ett möte med en ledningsgrupp för någon vecka sedan:

Bakgrund
Mitt uppdrag är att tillsammans med företagsledningen utveckla och konkretisera en femårig affärsutvecklingsplan. Planen skall sedan omsättas i en tydlig och styrande affärsplan för hela organisationen (ca. 1.600 personer i Sverige och ytterligare drygt 5.000 personer i i första hand Europa).
En viktig del i arbetet är att implementera de strategiska beslut som utarbetas. Och att göra det mycket fortare än tidigare (och framförallt snabbare än konkurrenterna (“att gå från ord till handling”)).
En del i processen med företagets ledningsgrupp är att definiera, och vara överens om, vilka nyckelfaktorerna är för framgång under de kommande åren. Och det är just här som “värderingar” kommer upp som ett av 4-5 områden.

Diskussion i ledningsgruppen
JM: Varför är det så betydelsefullt med väldefinierade och tydliga värderingar?
Företaget X: Det är viktigt för att bl.a. attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

JM: Finns det något ytterligare skäl?
Företaget X: Ja, allt fler kunder vill se att vi dels har tydliga värderingar (som stämmer överens med deras egna värderingar och policies), dels vill man se att vi verkligen lever utifrån dessa värderingar (så det inte bara är en ”pappersprodukt”).

JM: Hur ofta får ni denna fråga?
Företaget X: Allt oftare! Bara i år har det varit en förutsättning för att komma vidare till fas två i tre stora upphandlingar. Det var tur att vi redan förra året, med er hjälp, designade om våra tidigare väldigt traditionella medarbetarundersökningar till att omfatta bl.a. en kartläggning av att vi lever efter våra värderingar, hur väl de accepterade internt och hur väl våra övergripande strategier är förstådda och accepterade internt. Numera kopplar vi framgången av detta till nyckelchefers bonusersättning.

JM: Så, tillbaka till ”värderingsfrågan”. Hur viktigt skulle ni säga att det är?
Företaget X: Det är av avgörande betydelse för oss!

JM: Min erfarenhet är att de flesta företagsledningar jag träffar säger att ”det är av avgörande betydelse för oss”. Dock är det mycket få företag som tagit konsekvenserna av detta! Man har inget definierat startläge, inga tydliga mål och har överhuvudtaget inte försökt mäta utvecklingen.
Företaget X: Det är ju märkligt! Det blir ju allt oftare ett krav från kunderna.
JM: Ja, det stämmer. Ungefär en tredjedel av de företag jag träffat det senaste året har stött på detta kundkrav. En reflektion från min sida är det faktum att man säger ”att det är av avgörande betydelse”. Jag har, under alla mina år med olika uppdragsgivare i över 30 länder, aldrig varit med om att något som företagsledningen säger är ”av avgörande betydelse för oss” inte målsätts. Och mäts och följs upp.

Den här typen av diskussion stöter jag på allt oftare. Mitt råd till företagsledningar är att agera proaktivt. Säkerställ ett faktabaserat och seriöst arbeta med att målsätta, mäta och följa upp hur väl era strategiskt viktiga värderingar verkligen förankras och accepteras internt. Och gör det inom ramen för era medarbetarkartläggningar genom att gå från ”medarbetarkartläggning 1.0 till 3.0”. Ta gärna en direktkontakt med mig så berättar jag mer om hur vi på 3S arbetar med dessa frågor med våra uppdragsgivare.

Avslutningsvis – en artikel från gårdagens SvD med koppling till betydelsen av värderingar:
Staffan Lindqvist, Ikea Sverige

Vilken kompetens söker ni?
När vi rekryterar tittar i första hand på om den arbetssökande stämmer överens med våra värderingar. När vi gjort det tittar vi på cv:et, det gör vi inte i första omgången. Vi ha som filosofi att om inte gapet är allt för stort kan man lära sig och då är det vår uppgift att stänga det där gapet.

Vilka är era största utmaningar vad gäller att hitta rätt kompetens?
– Vårt mål är att skapa en intern arbetsmarknad inom koncernen men bristen på mobilitet är ett dilemma för oss. Vi försöker internrekrytera till nyckelpositioner, men det är ofta inte självklart för medarbetare att vara flyttbara.

Vilken är den största skillnaden idag jämfört med för 5-10 år sedan?

– Det är många gånger vanligare idag att vilja växa och utvecklas på bredden än att vilja bli chef. Det har tippat över, vi behöver chefer och måste lägga större fokus på att stimulera och rekrytera personal som också vill ta ett ledarskap.

Hur ska ni göra det?
– Det är en fråga som ligger nära i löpande utvecklingssamtal, men befintliga ledare har också en uppgift att coacha nästa generation in i uppgiften. Delat ledarskap förekommer på Ikea och det kommer säkerligen att öka. Vi tittar också på distansarbete, behöver du inte alltid vara i skarpt läge är det okej att som ledare arbeta hemifrån ibland.

Exempel på kompetens som efterfrågas:
• Medarbetare till varuhus som brinner för heminredning och kund
• It-personal till nya processer och it-plattformar.
• Specialistorienterade ingenjörer.
• Personal inom logistik.
• Framtida ledare.

Källa: SvD.se, 3 maj 2013
Länk
Läs mer om strategiimplementeering här eller ta en direktkontakt med mig här
Vill du vet om hur vi på 3S arbetar Faktabaserat med värderingsfrågor – klicka här

Klassiskt Warren Buffett citat:

Posted in Aktuellt, Nonsens, sport, skämt m.m. on May 4th, 2013 by admin

“Wall Street är den enda platsen där människor som åker Rolls Royce tar emot råd från de som åker tunnelbana”

Rätt kompetens för framtiden?

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap, Strategy implementation / Strategiimplementering on May 2nd, 2013 by admin

Frågan blir allt viktigare och i mitt arbete med företagsledningar får frågan ett allt större utrymme. Några av de områden som ofta diskuteras är:
– Utifrån den fastlagda strategin – vilken kompetens krävs?
– Hur skapar man en miljö, kultur och värderingar som behåller, utvecklar och lockar rätt kompetens?
– Hur säkerställer man ett ledarskap som matchar ovan?

Inte minst “värderingar” blir allt viktigare i dessa frågor. IKEA Sveriges personalchef Stefan Lindkvist svarade nyligen följande på frågan “Vilken kompetens söker ni”?:
”Vi tittar i första hand på om den arbetssökande stämmer överens med våra värderingar”

Vi (inom ramen för vårt arbete i 3S (läs mer om 3S här) blir det allt vanliga att våra uppdragsgivare vill ha vår hjälp i att säkerställa ett faktabaserat beslutsunderlag för arbetet med att verkligen säkerställa rätt kultur och värderingar i sin organisation.

Läs gärna mer om Kompetens i följande artikel från SvD, Näringsliv, Karriär den 2 maj 2013:

Tänk noga när du bygger upp ditt kunnande

Att skaffa rätt kompetens för framtiden är en nyckelfråga för den enskilde som vill hålla sig anställningsbar – och för de företag som vill stå starka i konkurrens mot andra. Viktigt för båda är att det finns en tanke bakom kompetensbygget. Annars finns risk att hamna snett.

Matchning. Det stora modeordet som står för att nuvarande och potentiella medarbetare ska ha den utbildning och kompetens som arbetsgivaren efterfrågar. Begreppet cirkulerar oftare i diskussioner om hur utbildningssystemet ska möta företags behov, och mer sällan i samband med hur anställdas och arbetssökandes samlade kompetens matchar arbetsgivarnas önskan. Trots att skolutbildning inte är allt.

Kompetens står för förmågan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Grundläggande utbildning kan vara till hjälp, men erfarenhet under karriärens ofta krokiga väg är många gånger minst lika betydelsefullt. På samma sätt behöver kompetensutveckling inte vara detsamma som kurs eller utbildning. Det kan lika gärna vara att läsa en bok i hängmattan, anta nya arbetsuppgifter, samtala med kollegor eller delta i ett mentorskapsprogram.

Utbildning är en färskvara och måste kompletteras med erfarenheter och färdigheter under karriären. Det blir extra viktigt då mål och behov för medarbetare och arbetsgivare ändras, ofta med samma frekvens som träden byter lövverk. Dagens allt mer kunskapsintensiva samhälle med snabba teknikförändringar och global konkurrens ökar kravet på anpassningsbarhet och kontinuerlig kunskapsinhämtning både för individer och för företag.
Argumenten för att bygga kompetens är alltså många och har inte gått företag och individer förbi. Vi beställer fler kurser och utbildningsföretagen tillhör de snabbast växande tjänsteföretagen under den senaste tioårsperioden. Enligt branschorganisationen Sveriges auktoriserade utbildningsföretag (Sauf) omsätter sektorn drygt 14 miljarder kronor årligen (och då är grundskola, gymnasium, universitet och högskola borträknat, liksom den internutbildning som sker av egen personal på många företag).

Men för att få önskad effekt måste det finnas en tanke bakom. Det gäller både för enskilda personer och för stora organisationer.

Proffsen tipsar om att börja söka kompetensvägar inifrån dig själv. Ha dina egna mål och behov framför dig så är det lättare att utvecklas i rätt riktning. Om syftet är inställt på att öka anställningsbarheten är det bra att också ha nuvarande och potentiella arbetsgivares mål i sikte. Risken är annars att de som själva tar ansvar för sin utveckling väljer kurser utifrån kataloger som har lite gemensamt med vad arbetsgivare egentligen efterfrågar.

Att som företag utveckla genomtänkta metoder för kompetensförsörjning är extra viktigt i kampen om lönsamhet. Experter är överens om att bristfällig och slumpartad kompetensutvecklingen hämmar såväl tillväxt som innovation. Samtidigt är det betydelsefullt att bredda synen på kompetens när fler behöver arbeta längre.

Ur individens perspektiv är det viktigt att lärandet blir kontinuerligt och tas till vara. Inte minst för att det påverkar hur vi mår på jobbet. Enligt den senaste Wise Happiness-undersökningen med 5 017 deltagare är utveckling en av de viktigaste jobbrelaterade faktorerna för lycka.

Samma undersökning visar att personer över 50 år upplever att de har färre utvecklingsmöjligheter på jobbet än yngre. Livs- och arbetserfarenhet väger troligtvis upp, men med 15 år eller mer kvar i arbetslivet borde arbetsgivare vara mån om att hålla alla dörrar öppna för fortsatt lärande.

Idag går vi i snabbare takt in och ut ur roller och tjänster. Ska vi jobba längre än till 65-årsdagen är det troligt att fler kommer lägga en gammal karriärplan och tillhörande kompetens åt sidan för att börja på ett nytt spår.

Både näringslivet och arbetsmarknaden är ständigt föränderliga. För de arbetsgivare och anställda som inte redan gjort det, är det därför en bra idé att stanna upp och ställa sig frågor som: Vilken kompetens saknar jag nu, imorgon och om tre år – och hur kan jag på bästa sätt skaffa mig den? Förhoppningsvis matchar arbetsgivarens svar med de från nuvarande och potentiella medarbetare.

Källa: Svd Näringsliv, 2 maj 2013
Länk

Utvärdering av min föreläsning på Chefsdagen i Norr i Skellefteå (200 deltagare)

Posted in Aktuellt, Lectures / Föreläsningar on May 1st, 2013 by admin

Tack för vänlig återkoppling!

World wide web fyller 20 år

Posted in Aktuellt, Allmänt, Digitalisering / Internet on May 1st, 2013 by admin

World wide web fyller 20 år som gratis tjänst till allmänheten

World wide web skapades 1990 för att underlätta för fysiker att dela information och kommunicera med varandra. På den tiden var ”www” bara en av flera hypertextsystem som fanns på internet.

Den 30 april 1993 släpptes den fri av forskare vid Cern-laboratoriet på initiativ av den brittiske fysikern Sir Tim Berners-Lee.
Teknologin lanserades genom världens första webbsida, som mest liknar en slags instruktionsmanual för hur användaren ska använda webben och hur en egen hemsida kan skapas.

– Det är en av de största dagarna i webbens historia. Cern:s beslut att släppa den för gratis användning var det som fick tjänsten att explodera, säger Luke Noyes, webbchef på Cern.

Sajten beskrevs då som en stor samlingspunkt för information, men har länge fallit i glömska – tills att Cern bestämde sig för att väcka liv i den på nytt.
Luke Noyes säger till AFP att sidan återskapas för att nya generationer ska förstå webbens ursprung, utveckling och dess inverkan på det moderna samhället.
– Vi kommer att återställa allt så att den som är intresserad om 100 år kan läsa de första dokumenten från www-skaparna, säger Noyes.

Han berättar vidare för ABC att den första webbläsaren faktiskt var väldigt ”sofistikerad” med bilder och funktioner som användes för att illustrera hur den nya tekniken kunde redigeras och konsumeras.

Källa: DN.se, 30 april 2013
Länk