Googlar kandidater?

Endast EN av FEM svenska chefer tar ofta en sökmotor till hjälp för att bakgrunskontrollera kandidater till en ledig tjänst!

Källa: Centir, maj 2014

Comments are closed.