Tre områden som svenska chefer kan förbättra!

Enlig Netigates Medarbetarrapport (baserad på intervjuer med över 7.000 anställda) kan svenska chefer i första hadn utveckla följande tre områden:

1. Bli mer synlig.
2. Kommunicera sina beslut.
3. Kommunicera sin värderingar.

Summeringen är att två av tre områden faller inom området kommunikation!

Läs mer om Ledarskap här.

Comments are closed.