När i livet är vi lyckligast?

Äldre är nöjdast med livet

Vi blir bara lyckligare med åren. Nöjdast med livet är de som är äldre än 60 år medan de mellan 20-29 år är minst lyckliga. Viktigast för att nå lycka i livet är familjen. Näst viktigast är hälsan – men hälsan blir viktigare ju äldre man är. Det visar en ny rapport om att åldras i Sverige.

I rapporten Älska att åldras, framtagen av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer, har sammanlagt 3 823 svenskar svarat på ett tjugotal frågor kring åldrande. Den omedelbara slutsatsen man kan dra från rapporten är att vi bara blir lyckligare med åren.

YO 3De flesta tror att den lyckligaste tiden i livet är åren mellan 40-49 år, men det är de äldre – de som är 60+ – som är allra lyckligast. Fyra av fem i den här åldersgruppen är nöjda med sin tillvaro. Bland de som är 70 år eller mer känner i princip lika många, 79 procent, samma sak. 20-29-åringarna är de som är minst lyckliga.
– Rapporten visar att vi bara blir lyckligare ju äldre vi blir, att ålderdomen är allt annat än dyster och att mångas fördomar och rädslor kring att bli äldre är totalt obefogade. Vi är överens om att tiden är som minst lycklig i yngre år – ändå fortsätter vi att sträva efter evig ungdom, säger Christina Astrén Eriksson, kommunikationsdirektör på Pfizer.

Svenskarna generellt är nöjda med sin tillvaro – även om kvinnorna är något nöjdare än männen. Bara var tjugonde kvinna är missnöjd med sin tillvaro mot nästan var tionde man. Ensamstående utan barn är generellt mer missnöjda än andra.

Viktigast för att nå lycka i livet är familjen. Arbete och ekonomi hamnar långt ned på listan och har endast stor betydelse bland de yngre. Familjen är också det man är nöjdast med, medan man är minst nöjd med sitt samliv, sitt yttre och sitt arbete.

Näst viktigast för att känna lycka i livet är hälsan – och hälsan blir viktigare ju äldre man är.
– God hälsa är, för de flesta av oss, en förutsättning för att leva ett lyckligt liv på ålderns höst. Utmaningen är att få fler att inse det tidigare – många åldersrelaterade sjukdomar går att både påverka och undvika om man arbetar aktivt med sin hälsa genom hela livet,säger Christina Astrén Eriksson.

Om rapporten
Älska att åldras baseras på svar från en kvantitativ webbpanelundersökning som genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes 3 823 intervjuer inom målgruppen 16-79 år under vecka 42 och 43, 2013. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning. Insamlad data vägs på kön, ålder och region för att uppnå ett korrekt riksrepresentativt resultat.

Fördjupad information från rapporten med bland annat åsiktsskillnader mellan genus och generationer, infographics, sammanfattande filmer om rapporten och mer fakta och inspiration till ett hälsosamt åldrande hittar du på www.älskaattåldras.se.

Källa: Pfeizer.se
Länk

Comments are closed.