Vad skjuter vi upp i chefsjobbet?

Mer än hälften av alla chefer känner stress och frustration över uppskjutna arbetsuppgifter. Här är sakerna som arbetsledare har svårast att ta tag i.

Mer än hälften av alla chefer känner stress och frustration över uppskjutna arbetsuppgifter. Här är sakerna som arbetsledare har svårast att ta tag i.

Egen personlig utveckling, att sortera mejlkorgen och att skriva mötesprotokoll hör till saker som cheferna gärna skjuter upp, visar tidningen Chefs undersökning.

stress 2Men också mer allvarliga saker som svåra samtal och utvecklingssamtal känns jobbigt att ta tag i för vissa chefer.
– Människor är relativt lika. Vi förhalar uppgifter som är tråkiga, komplicerade eller innehåller friktion. Man skjuter upp ett svårt samtal för att man är rädd för hur motparten ska reagera. Man kanske inbillar sig att vederbörande ska kasta något eller bli arg. Då väntar man i stället tills situationen blir ohållbar, säger Henrik Sandqvist, som leder kurser i personlig effektivitet till tidningen Chef.

Att var femte chef anser att de skjuter upp sin personliga utveckling ser Philip Runsten, forskare på Handelshögskolan i Stockholm som oroväckande. Han tror att chefer måste reflektera över sitt ledarskap om de ska överleva som chefer i vår snabbföränderliga värld.

Så svarade cheferna:
Vilken arbetsuppgift skjuter du oftast upp?
1. Egen personlig utveckling, 20 procent.
2. Sortera i mejlkorgen, 14 procent.
3. Skriva mötesprotokoll, 12 procent.
4. Långsiktig planering/strategi, 12 procent.
5. Omvärldsbevakning, 10 procent.
6. Läsa underlag, 8 procent.
7. Svåra samtal (exempelvis konflikthantering), 7 procent.
8. Utvecklingssamtal, 5 procent.
9. Attestering av fakturor, 4 procent.

Vilken blir oftast konsekvensen när du skjuter upp?
1. Jag blir stressad och frustrerad, 59 procent.
2. Jag måste jobba över, 33 procent.
3. Medarbetarna blir irriterade, 4 procent.
4. Jag dumpar arbetsuppgifter på någon annan, 4 procent.

Vilken är den vanligaste orsaken till dina surdegar?

1. De känns inte tillräckligt angelägna, 42 procent
2. Jag jobbar bäst när jag är under tidspress, 16 procent
3. Det handlar om känsliga ämnen som är svåra att ta i, 12 procent.
4. Annat 25 procent

Källa: DN.se, 26 maj 2014
Av: Caroline Englund (caroline.englund@dn.se)
Länk

Comments are closed.