Framtidens konsumenter

Så kommer nittiotalisterna att påverka framtidens konsumtion

Alla vet att fyrtiotalister och sextiotalister har betytt mycket både för samhället och konsumtionen. Nu gör nästa stora grupp entré – nittiotalisterna. Men hur kommer egentligen den första helt digitala generationen att påverka dina affärer?
Stora populationsförändringar har i alla tider fört med sig nya värderingar och beteenden som påverkat både samhälle och marknad. När nu den största gruppen sedan sextiotalet växer upp är frågan vad som kommer att hända.

Det är generationstypiskt
Det finns några saker som skiljer nittiotalisterna från grupperna från fyrtio- och sextiotalet. De är uppväxta med internet och 90-talistermobiltelefoner. De lever och umgås på nätet. De tror på sig själva och vill ha förändringar. Sannolikt kommer de att välja helt andra lösningar än de etablerade ”sanningar” som samhälle och näringsliv använder sig av idag.

Så tas köpbesluten
Titta till exempel på hur de hämtar sin information inför ett köpbeslut. De involverar gärna fler människor, söker mycket information och läser vad andra tycker och tänker. Internet är en viktig kanal där det inte finns några geografiska gränser att ta hänsyn till. De är ”invånare” på nätet eftersom de lever i den här världen på heltid.

Medelålders och äldre använder däremot främst nätet till att arbeta, skicka mejl och söka information. De kallas ”turister” eftersom de kommer på besök, hittar vad de söker och sen försvinner tillbaka till sin vanliga värld.

Nästan 80 procent av de yngre ser alltså nätet som en primär informationskälla och nära hälften slår på datorn när de ska titta på TV – lika många läser reklam på nätet. Bland de äldre är motsvarande siffra drygt 20 procent.

Nyhetstrender
Nätet dominerar även nyhetsinhämtningen. Bland tidningsläsare är det bara Metro och Aftonbladet som har en ökande trend bland de yngre. Andra dagstidningar och affärspress har majoriteten av sina läsare bland medelålders och äldre.

Det är klart att det här nya beteendet kommer att påverka vår värld, den förändras när en så stor grupp som nittiotalisterna börjar forma sitt samhälle. Det var precis samma sak med fytiotalisterna och sextiotalisterna.

Nästa fas för 90-talisterna
När nittiotalisterna nu bildar familjer och går in i den så kallade konsumtionsfasen, kommer vi med största sannolikhet få uppleva en mycket stark högkonjunktur. Men vi kommer förmodligen också att drabbas av en efterföljande brant nedförsbacke. Det föddes nämligen väldigt få barn vid millennieskiftet, inte sedan mitten på 30-talet har det fötts färre barn i Sverige. Så de närmaste åren kommer troligen att vara turbulenta, mycket kommer att förändras och växlingarna kommer att vara snabba.

Hur kan vi i marknadsföringen ta hänsyn till och förstå förändringen?
Vi måste förstå att spelplanen för marknadsförare och företag blir allt mer komplex. Samtidigt som stora förändringar i populationsfördelningen påverkar beteenden och värderingar, fortsätter digitaliseringen av marknaden.

Det betyder att det sannolikt kommer att behövas olika strategier för att kommunicera med sina kunder. En strategi som följer de gamla sanningarna och vänder sig till turisterna, och en som vänder sig till de digitala invånarna.

Så kan vi nå framtidens konsumenter

Vi behöver också komma till insikt om att det i dag är enklare för en kund att hitta ett alternativ än att göra ett återköp. Man kan inte längre locka olönsamma kunder med höga rabatter för att sedan försöka bygga lönsamhet på sikt. Det fungerar inte på de yngre målgrupperna.

Kanske är nyckeln till framgång att börja definiera kunder och marknad utifrån vilken populationscykel de är födda i, vilka lokala och globala värderingar de har och om de är turister eller invånare i den digitala världen.

Källa: Bisnode.com, SCb Befolkningsstatistik, Norstat, juli 2014
Av: Per selin
Länk

Vill Du lära Dig mer om vad som styr just era kunders köpbeteenden? Kontakta oss gärna här (www.3s.se)

Comments are closed.