”Som chef måste man leva som man lär”

Tidigare Västeråschef om sina bästa tips att bli en bra ledare

Pär Eriksson, tidigare direktör för Proaros, blev förra året utsedd till Årets ledarutvecklare av tidningen Chef. Nu har han skrivit en bok i ämnet där han tar upp delar som ett gott ledarskap bör innehålla.

Under många år var organisationerna, särskilt de offentliga, uppbyggda så att den största kunskapen fanns högst upp i hierarkin. Men så är det inte längre, menar Pär Eriksson.
– Nu är det precis tvärtom. De som är närmast verksamheterna står för den största expertisen och det måste man som chef förstå. Vi ska vägleda, coacha, peka ut färdriktning. Sen bör man ju kunna verksamheten för att ha förtroende hos medarbetarna men man behöver inte kunna allt i detalj.

PENär han kom till Västerås 1990, från Örebro, blev han chef över ungdomsgruppen inom socialtjänsten. Ovanför sig hade han bland annat Kenneth Holmstedt och Bo Dahllöf.
– De stod för ett modernt ledarskap med inspiration från idrotten och folkrörelsen. Det involverade både medarbetare och medborgare och de formade en framtidsbild. Det fanns även en ingenjörskultur i ledarskapet med ordning och reda.

Han ger överlag gott betyg till alla chefer han har haft och en egenskap har varit genomgående hos dem.
– De har varit äkta vilket är absolut nödvändigt. Som chef måste man leva som man lär, leva budskapet.

Han hänvisar i boken till Gandhi som en gång ska ha fått besök av en mamma som var orolig för sin sons sockerkonsumtion. Gandhi bad dem komma tillbaka en vecka senare, vilket de gjorde.

Då sa Gandhi till pojken att sluta äta så mycket socker eftersom det är hälsofarligt.
– Varför kunde du inte säga det förra veckan?, frågade mamman.
– Jag var tvungen att först sluta själv, svarade Gandhi.

Förutom att man som chef måste leva som man lär finns det en rad andra egenskaper man som chef bör ha menar Pär Eriksson.
– Man måste vara synlig för sina medarbetare. Ha många möten, inte bara ett utvecklingssamtal en gång per år. Det gäller att också ha tålamod, vara prestigelös och vara emotionellt mogen.

En chef måste också förstå att medarbetaren många gånger är mer lojal mot professionen än mot arbetsgivaren.
– En lärare ska brinna för att lära ett barn att läsa och det är viktigt att man som chef förstår den drivkraften.

Vad brukar du ge för råd till nya chefer?
– Att betona medarbetaren, vara tydlig men också ödmjuk. Och i min roll, som deras chef, gäller det att ge dem tid så att de får arbetsro. Fast de måste ändå förstå sin roll och vara trogen organisationens mål.

Är chefer generellt sett bra ledare i dag?
– Ja, det tycker jag.
———————————————————
Pär Erikssons bästa tips:
En chef måste:
•Leva som den lär
•Vara synlig för medarbetare, ha många möten med anställda
•Ha tålamod, vara prestigelös samt mogen emotionellt
•Ha insikten att en anställd är mer lojal till sitt yrke än till arbetsgivaren
•Vara tydlig men också ödmjuk

Källa: Vlt.se, 16 november 2014 och dagensvd.se, 19 november 2015
Länk
Länk

Comments are closed.