Den andra digitala revolutionen

Posted in Aktuellt, Allmänt, Customer care / Kundvård, Digitalisering / Internet on December 3rd, 2014 by admin

Den digitala utvecklingen har ökat takten det senaste året. Kvar blir vinnare, förlorare och en förundrad användarskara.

Den som kan sin historia vet att revolutioner brukar bestå av flera revolutioner och kontra-revolutioner. Det brukar vara blodiga tillställningar och inte vara något teparty, för att knyta an till inledningen av den amerikanska revolutionen.

DR 1Den första digitala revolutionen kring millennieskiftet förändrade rätt lite vid sidan om vårt sätt att kommunicera. E-postens totala succé tillsammans med mobilens etablering är de viktigaste förändringarna. Det är först nu under den andra digitala revolutionen som vår fysiska verklighet på bred front påverkas av det digitala.

Smartmobilen knyter samman den fysiska och digitala verkligheten på ett helt annat sätt än vad desktopdatorn gjorde. Vi är dessutom bara i början på vad standarden ibeacon kan åstadkomma i form av exakta erbjudanden och information vid rätt tillfälle när vi rör oss i kommersiella miljöer.

Miljontals jobb rationaliseras bort när digitala tjänster låter användarna utföra det arbetet som en anställd tidigare utförde. E-handeln slår ut hemelektronikbutiker och boklådor i periferin. Tjänster som AirBnB och Uber tar marknadsandelar av etablerade system. Videobutiken i kvarteret slår igen för att ge plats åt globala tjänster som Netflix och HBO Nordics. Traditionella medier vacklar under förlusten av intäkter som istället går till Google och Facebook. Global e-handel slår ut nationella e-handlare som varit lönsamma i årtionden.

I botten handlar det om att användarna snabbt förändrar sina beteenden i grunden:
• Mobilen blir den främsta plattformen för internet.
• För användare upp till 45 år gamla är internet idag en viktigare informationskälla än både tv och tidningar.
• Wearables och ”Internet of things” gör internet alltid närvarande
• Play-tjänster tränger ut vanlig linjär-tv.
• Användarna är beredda att betala för digitala tjänster, men betalviljan är lägre än för analoga tjänster.
• E-handeln är fortfarande liten men de flesta köp influeras av den digitala kanalen.

Den andra sidan av myntet är att ny digital infrastruktur och nya tjänster minskar barriärerna för nya företag att ta sig in på etablerade marknader. Gamla oligopol skakas om i grunden. Resultatet är att många branscher på kort tid genomgår en total förändring.

Ett företag som inte på ständigt ifrågasätter sin affärsmodell kan inte räkna med att finnas kvar om tio år. Det gäller att se möjligheterna och inte fastna i alla utmaningar som ligger framför oss. Vår enda kompass är vad användarna vill ha.

Källa: jajja.com, 3 december 2014
Länk