“Om tio år dominerar kvinnorna”

Tyvärr alla män – det är kört. Kvinnorna kommer att ta över makten inom 15 år. Professor Arne Jernelöv som skrivit boken “Amazonia” är säker på sin sak: kvinnorna är redan i dag bättre utbildade och tjänar snart lika mycket som männen.

Flickor presterar bättre i skolan, på universitetens prestigeutbildningar växer andelen kvinnor stadigt och på arbetsmarknaden har kvinnor flyttat fram sina positioner. Och även när det gäller den politiska och ekonomiska makten ökar det kvinnliga inflytandet.

När tar kvinnorna över samhället?
“Den här utvecklingen kommer att gå olika fort i olika delar av världen och på olika delområden. Fast trenden är universell. Kvinnornas utbildningsnivå ökar mer än männens, deras inkomster ökar mer liksom andelen av förmögenheterna. I Sverige och Norden kan det säkert ske inom 15 år”, säger Arne Jernelöv som är professor och miljöforskare vid Institutet för framtidsstudier och författare av boken “Amazonia”.

Det mesta är ju väldigt mansdominerat i dag?
“Nja, ta prestigeyrken som jurister och läkare, där finns det en ganska god balans mellan kvinnor och män. Men männen dominerar bland de som är över 50 år, och kvinnorna bland de som är underwoman 1 40 år. Så om tio år kommer kvinnorna dominera stort i de yrkena.”

Men pengarna hamnar väl ändå i männens plånböcker?
“Även där ser vi en förändring. Kvinnor i Europa har i dag närmare 50 procent av förmögenheterna. En stor del beror på att kvinnor ärver män som änkor. I Storbritannien är prognosen att kvinnor inom 20 år kontrollerar 60 procent av den samlade förmögenheten.”

Ingen manlig motståndsfront?
“Den tydligaste faktorn som verkar mot detta är nog religiös fundamentalism. I Iran har kvinnor svarat för över 60 procent av dem som tar universitetsexamen, men nu har religiösa ledare beslutat stänga ute kvinnor från ett stort antal utbildningslinjer för att bromsa den trenden.”

Men annars tar kvinnorna över utan jämställdhetsarbete – eller?
“Olika beslut kan påskynda utvecklingen. Ta diskussionen om kvotering till bolagsstyrelserna. Oavsett om man kvoterar eller ej blir det en press att öka andelen kvinnor i styrelserna. Och när kvinnorna blir allt fler på mellannivå i företagen kommer de på sikt att bli bättre representerade också på högsta nivå.”

woman 2Hur reagerar feminister på det du säger?
“En del invänder att utvecklingen stagnerat, att till exempel kvinnorepresentationen i riksdagen varit ganska konstant och att föräldraledigheten fortfarande är ojämnt fördelad. Men så är det i all utveckling, det går hastigt en period för att sedan gå långsammare en tid.”

Men övertaget i utbildning kommer ge ett övertag i hela samhället?

“Ja, i dag är kvinnorna nära två tredjedelar av de studerande på högskolan och det kommer att forma samhället. Männen dominerar fortfarande bland professorerna, men vi har gått från 9 procent kvinnliga professorer till 22 procent.”

Finns det pengar att tjäna på att branscher blir kvinnostyrda?
“Kvinnor står för merparten av de dagliga inköpen, då finns en större förståelse bland kvinnor för vad kvinnor vill ha. Ett exempel är förlagsbranschen som genomgått en feminisering också för att det är kvinnor som läser böcker. För 30 år sedan var till exempel deckarna mer kriminaltekniska, i dag är de mer samhällsskildringar. Och att kvinnorna tagit över i förlagsvärlden har säkert bidragit till svenska deckarundret.”

Grabbarna då, ska de sikta in sig på att bli hemmamän?
“En sak som säkert kommer att kvarstå i könsmönstren är kvinnors ovilja att gifta sig med män som har lägre inkomst och utbildning, så det är nog inte aktuellt. Men vi kommer ha en besvärande stor grupp lågutbildade män som i framtiden kommer bli svårsysselsatta. Det blir inte lätt för dem att hitta jobb.”

Läge för jämställdhetsprogram för män? Män kan-seminarier?
“Ja, det kommer säkert behövas åtgärder för de män som kommer att halka efter. Det blir en ganska stor minoritet på kanske 20 procent av alla pojkar som kommer att ha stora brister i sin utbildning och kommer att få problem på arbetsmarknaden.”

Källa: VA.se, juni 2015
Länk

Comments are closed.