Börja hösten med en kick-start!

Det är med glädje jag kan konstatera att mitt budskap känns mycket aktuellt för alla de företagsledningar och chefer som jag fått möjlighet att möta under det senaste halvåret.
Mina föreläsningar fokuserar i huvudsak följande områden:
– Behovet av att alla i organisationen verkligen förstå hur snabbt marknads- och konkurrensförutsättningarna förändras.
– Utmaningarna i ledarrollen (företagsledning och operativa chefer) i att utveckla verksamheten allt snabbare (och minst i takt med omvärldens förändrade krav).
– Nyckeln till att få ut ännu mer kraft ur den befintliga organisationen (70% av svenska chefer säger att man förväntas öka sin leverans / produktion inom de kommande tre åren med samma, eller mindre, personalstyrka) genom att skapa ett genuint ökat engagemang hos alla.
– Utmaningen i att ”gå från ord till handling” snabbare än tidigare (implementera fattade beslut och strategier mycket effektivare och snabbare).
_MG_9122b
I alla mina föreläsningar ingår en enklare kartläggning med målgruppen före föreläsningen. Jag koppla sedan tillbaka till hur just detta företag (företagsledning, chefer m.fl.) ser på de utmaningar jag talar om.
Summeringen av de senaste sex månadernas föreläsningar visar att mina föreläsningar fått följande utvärdering:
“Mycket intressant” – 98%
“Väl anpassat till vår situation” – 94%
“Jag skulle definitivt rekommendera Johans föreläsning till en kollega eller bekant” – 95%
Välkommen att ta en direktkontakt med mig för en förutsättningslös diskussion om Du känner igen Dig i att dessa områden är avgörande även för er framgång.

Comments are closed.