Chefer leder inte som de tror. Hur är det med dig?

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on juni 1st, 2015 by admin

Cheferna tror att de coachar och ger återkoppling men i själva verket sysslar de flesta med att informera och instruera utifrån sitt eget tänk. Det visar ny forskning från KTH.

Strävar du också efter att vara effektiv på jobbet? Ofta är det förknippat med att hinna med många saker på kort tid, men vet du egentligen vilken effekt det arbete som du utför har? För om du försummar att ta hänsyn till det vet du inte om du får ut största möjliga effekt av din arbetsinsats eller om du sliter förgäves och tvärtom skapar mer jobb.

Detta är utgångspunkten för en omfattande forskningsstudie vid KTH i Stockholm, där industridoktorand Simon Elvnäs sedan år 2010 har studerat chefer för att se om de gör de saker som de tror att de gör och om det har avsedd effekt.

Simon Elvnäs och hans forskningsgrupp ägnar sig åt så kallad interaktiv forskning och har tillbringat uppemot 3  500 timmar ute i fält per år och följt över 400 ledare i flera olika branscher och organisationer.
Ledarskap
Deras metod är att filma chefer när de utövar ledarskap på plats i den faktiska verksamheten. Sedan kodar forskningsgruppen materialet utifrån sju beteendekategorier och 21 olika beteenden för att få fram vad det är som cheferna egentligen gör, hur det uppfattas av och påverkar medarbetarna.

Resultat? Det visar sig att cheferna inte alls gör det som de ska (i bemärkelsen det som ger effekt), inte det som de vill göra och inte heller det som de tror att de gör.– Vi strösslar med cirka 25  000 beteenden utan att riktigt ha koll på vilka vi använder och hur det påverkar medarbetarna. Ledarskap sker oftast oplanerat, ostrukturerat, omedvetet, oregelbundet och inkonsekvent, säger Simon Elvnäs.

I tidigare studier har det visat sig att det arbetsledande beteende som framför allt påverkar medarbetarnas prestation är återkoppling, med andra ord att ge medarbetarna uppmärksamhet, utvärdera och följa upp deras arbete.

I Simon Elvnäs forskning uppskattade cheferna att de ägnade cirka 40 procent åt återkoppling medan filmerna som forskarna spelat in med dem visar att det i verkligheten inte var mer än 0–2 procent.

Det innebär alltså att det som medarbetarna säger sig vilja ha mest av – och det som cheferna själva säger och forskningen har kommit fram till är bra arbetsledning, det vill säga ett coachande förhållningssätt utifrån uppmärksamhet, uppföljning och utvärdering – är i själva verket det som man ser minst av på filmerna.

Även det omvända gäller: Det som ledarna ägnar mest tid åt är det som medarbetarna minst efterfrågar. Cirka 90 procent av de möten som filmades av forskarna ägnades åt att instruera, informera, diskutera, reflektera.

Det som ledarna ägnar mest tid åt är det som medarbetarna minst efterfrågar.
Forskningsprojektet, som inte är avslutat utan ska presenteras i sin helhet när Simon Elvnäs doktorerar sent i år eller i början av nästa år, undersöker även vad cheferna definierar som ledarskapsbeteende.

Tre filmer har spelats in med en skådespelare, med olika sorters beteenden utifrån manus från riktiga arbetsledare som ledde möten med medarbetare. 134 chefer fick titta på filmerna och registrera varje gång de såg något som de upplevde var arbetsledande. Det som de identifierar som arbetsledande beteende var i första hand instruktioner och information – inte återkoppling.
– Varför har ledare så ont om tid? Jo, vi tror att det delvis beror på att de ägnar för mycket tid åt fel saker. Och för lite tid åt rätt saker. Om man kan få ordning på den balansen skulle det frigöras tid. Du skulle också få mer motiverade medarbetare som presterade bättre. Men ledare utgår inte från medarbetarnas behov utan de utgår från sitt eget tänk.

————————————————
Sju olika sätt som chefer beter sig på:
1. Ger återkoppling på det medarbetarna gjort.
2. Samlar in information om någons arbetsprestation och utförande.
3. Ger instruktioner kring det som ska göras.
4. Informerar. Berättar om egen prestation.
5. Pratar generellt om arbetet, diskuterar och reflekterar.
6. Pratar om saker som inte har med arbetet att göra.
7. Är tyst.
———————————————–

Källa: SvD.se, maj 2015
Länk