Vad krävs för att hitta nya kunder på LinkedIn?

Vi får ofta höra att affärer skapas i mötet mellan människor. Att försäljning handlar om relationer. Det finns inga större affärer som görs idag utan att man har skakat hand, etablerat en relation och känner förtroende för varandra.

Således sker ingen försäljning i sociala medier. Det är ingen försäljning som sker exempelvis här – på LinkedIn. Däremot är det en kanal som kan hjälpa dig och ditt företag att skapa förutsättningar för fler affärer – genom fler kontakter, fler kundmöten och fler förfrågningar. I slutändan tre parametrar som leder till ökad försäljning.

Känner du någon som har träffat sin livskamrat på nätet? Det är väldigt vanligt idag. Kortfattat går det ut på att inleda en dialog med någon på nätet för att sedan träffas över en fika för att ta reda på om man är en “match”.
ladda ned (2)
LinkedIn fungerar lite på samma sätt. Istället för att ge dig möjlighet att inleda personliga relationer så innebär kanalen en möjlighet för dig att skapa professionella relationer. Att sträcka ut en hand till potentiella kunder, leverantörer, samarbetspartners och rekryterare genom en kontaktförfrågan, påbörja en dialog som sedan fortsätter som ett telefonsamtal eller möte.

De flesta av mina kunder kommer från sociala medier som LinkedIn. Men försäljningen sker inte där. Vi skapar kontakt på LinkedIn, inleder en konversation, tar ett telefonsamtal och träffas för ett möte. Med den kommunikation som du kan bedriva i sociala medier kan kunden få en uppfattning om vem du är, vad du kan och hur du hade kunnat hjälpa dem.

Skrapar man lite på ytan på en kanal på LinkedIn så är det ett verktyg som är fullt med funktioner som du kan använda för att hitta kunder och samarbetspartners.

Vad krävs då för att lyckas med detta på LinkedIn?
Du måste ha en öppen inställning till att nätverka. Gå in med den inställningen istället för att du ska sälja dina produkter och tjänster till någon. Tänk istället – vilket värde kan jag tillföra den här personen? Hur kan jag utforma min personliga profil på LinkedIn till en resurs för andra – istället för att bara prata om mig själv?

Du får inte vara rädd för att synas. En av de kraftfullaste verktygen på LinkedIn är, tro det eller ej, den vanliga funktionen för att skriva en statusuppdatering – om den används på rätt sätt. Du måste utbilda ditt nätverk i vad du kan och vilket värde du kan tillföra personer som väljer att arbeta med dig.

Du behöver rätt kunskap. Vet du hur du hittar potentiella kunder på LinkedIn? Vad du ska göra när någon gillar dina inlägg? Hur du ska skriva i dina kontaktförfrågningar till kunder för att öka chansen att de väljer att acceptera din kontaktförfrågan? Hur får du potentiella kunder att vilja träffa dig?

Du måste vara aktiv. Skapa regelbundet kontakt med nya personer, publicera statusuppdateringar, svara på meddelanden etcetera. Med rätt kunskap behöver det inte ta för mycket tid i anspråk.

Källa: Linkedin.com, augusti 2015
Av: Johan Åberg
Länk

Comments are closed.