Så får du ditt självorganiserade team att prestera på topp

Idag förväntas många som jobbar på kunskapsintensiva arbetsplatser ”känna av” vad som ska göras, hur det ska göras och sedan göra det utan exakta instruktioner från chefen. Självledarskap blir allt vanligare men kräver rätt strategier för att arbetet ska fungera optimalt.

Till allt fler av dagens kunskapsintensiva arbeten efterfrågas medarbetare som är stresståliga, självgående, kan ha många bollar i luften, eller har andra liknande egenskaper. Men vad är det egentligen som företagen efterfrågar när de skriver så här i annonserna?
ladda ned (3)
Gisela Jönsson är doktorand i arbetsvetenskap på Institutionen för industriell ekonomi på KTH i Stockholm. Hon forskar bland annat om begreppet “självledarskap” i det moderna arbetslivet; något som blir allt vanligare – även om företag kanske inte alltid är medvetna om det. Självledarskap innebär bland annat att medarbetarna själva i högre grad identifierar arbetsuppgifterna och hur det ska utföras.

Läsa mellan raderna
– En nyckel är förmågan att se, säger Gisela Jönsson, se problemen som ska lösas och se vad man behöver göra utan att behöva bli instruerad. I detta ligger att kunna förstå kontexten, hur man passar in i den och läsa mellan raderna, och i den flod av intryck och information karva ut och avgränsa “det här är problemet jag ska lösa och såhär tänker jag lösa det”.

På många arbetsplatser fungerar det här bra, men i vissa organisationer och för vissa individer kan en alltför otydlig yrkesroll skapa onödig stress.
– När jag diskuterade detta med medarbetare var ett av problemen att veta när jobbet faktiskt var klart. Det leder till att man överpresterar och får mindre energi över till andra saker, säger Gisela Jönsson.

Ansvar för att koordinera arbetet
Ett annat problem som hon har stött på är en otydlighet kring vem som har ansvar för olika arbetsuppgifter. Det kan leda till att onödigt dubbelarbete, eller till att viktiga uppgifter inte blir utförda.
– I botten handlar det om att om medarbetaren själv ska ta ansvar för att organisera arbetet måste det finnas mekanismer för att koordinera arbetet med andra personer. I en hierarkisk modell rapporterar alla till chefen, som har koll på hur saker ligger till och dirigerar utifrån det. Men om chefen inte har den rollen, vilket är vanligare och vanligare, så ska kollegorna koordinera det här själva. Då blir chefens roll att se till att det här blir av och skapa mekanismer för det.

För att underlätta självledarskap är introduktionen för nya medarbetare särskilt viktig, enligt Gisela Jönsson:
– Både juniora och seniora medarbetare behöver en bra introduktion och möjlighet att ställa mycket frågor. Det gäller även när det sker förändringar av en arbetsuppgift så att man kan orientera sig i det nya.

Källa:Telia.com, 26 augusti 2015
Länk

Comments are closed.