Vilket ledarskap tycker vi sämst om?

Ett dåligt ledarskap måste inte sluta i skandal, som i Volkswagen. Det är lika hemskt när personer som egentligen är goda ledare dagligen begår misstag som de själva inte klarar av att se, skriver författaren och TalentSmart-chefen Travis Bradberry på Entrepreneur.com.
Forskaren Fred Kiel har följt 84 vd:ar under sju års tid och identifierat en rad vanliga misstag. Här är några av dessa:

De detaljstyr
Det här är vanligast bland chefer som nyligen har klättrat upp till toppen, enligt Bradberry.
För att bli en bra chef måste man ta steget från att utföra uppgifter till att leda. Chefer som detaljstyr för mycket hinner helt enkelt inte med det viktiga. Lösningen är enkel: Ge medarbetarna den frihet de behöver för att de ska kunna göra sitt jobb.

De gör bara det mest brådskandeladda ned (6)
En chef ska inte ägna dagen åt att släcka en massa små bränder. Då förlorar han eller hon sitt fokus på det viktigaste: medarbetarna.

De gör sig inte av med dåligt presterande medarbetare
Ledare måste kunna ta tuffa beslut. Medkänsla är bra, men det finns tillfällen då det inte räcker. En bra chef ska kunna känna av när krafttag behövs, för företagets skull och för de andra medarbetarnas skull.

De kommunicerar ensidigt
Det är vanligt att chefer bara kommunicerar åt ett håll, och tycker att de är goda kommunikatörer. Dessa ledare klarar inte av att ta in medarbetarnas tankar och idéer.
Det kan också handla om att de inte förklarar varför en arbetsuppgift måste utföras eller att de inte ger någon riktig feedback.

De har bristande självinsikt

De gör det sällan med flit, men många ledare ser inte sina egna brister. De kan favorisera anställda, ha samarbetsproblem eller vara dåliga på att ta kritik. Enligt TalentSmarts undersökning är bara 36 procent av oss bra på att granska de egna förmågorna.

images (7)De duckar undan ansvar
Att skylla misstag på andra kan vara katastrofalt för en chef, ändå är det vanligt, enligt Kiels forskning. Det undergräver förtroendet för chefen och sänker moralen bland de anställda.
De bästa ledarna tar på sig skulden för misstag men delar framgången med andra.

De bygger en personkult
Att vara chef handlar i första hand om att finnas till hands för. Chefspositionen finns av en anledning, och den anledningen är definitivt inte chefen ska styra allt som hon eller han själv vill. En bra ledare insisterar på att anställda ska ifrågasätta och ge konstruktiv kritik, skriver Bradberry.

Källa: DI.se, 11 december 2015
Länk
Hur fungerar ert ledarskap? Läs mer här.

Comments are closed.