Om kvinnligt ledarskap inom finansbranschen

De har alla någon gång i sin karriär fått höra att de inte ska vara så känsliga. Samantha Huggins, Jane Karczewski, Sophie Lecoq, Petra Lottig är chefer som tagit sig in i männens värld. Nu vill de öka medvetandet om kvinnors plats i finansbranschen.

De fyra Londoncheferna kallas “the power team” av sin arbetsgivare, amerikanska banken Citi. Nyligen var de i Stockholm för att diskutera villkor och förutsättningar för kvinnor i finansbranschen. Syftet som de alla vill uppnå är att skapa en diskussion om vad som krävs för att fler kvinnor ska klättra på karriärstegen och bli toppchefer. Det är dags för en förändring menar de.

I somras släppte banken en rapport om kvinnor som globala tillväxtmotorer. Den visar att kvinnors ökade deltagande i arbetsmarknaden har stor betydelse för ekonomisk tillväxt. Nu vill man arbeta för att ytterligare höja medvetenheten om vilken betydelse kvinnor har i finansbranschen och att det fortfarande finns mycket som måste förbättras.
– Det handlar om att göra människor medvetna om de talanger som finns inom företaget, speciellt kvinnor, säger Samantha Huggins, chef för aktiehandel på Citi Markets London till SvD.

ladda ned (6)Den svenska finansvärlden är i mångas ögon ett föredöme vad gäller kvinnliga chefer, med 30 procent kvinnor på chefspositioner. Det är högre än andra branscher i Sverige och högre än den internationella finansbranschen. Trots det finns få toppchefer. Ju högre upp på chefstegen man tittar, desto färre kvinnor. Och det vanliga är också fler manliga än kvinnliga chefer.
– Här i de nordiska länderna har vi all infrastruktur, bland annat barnomsorg, för att skapa förutsättningarna för kvinnor på arbetsmarknaden. Trots det så har vi inte högre andel kvinnor på de högre chefspositionerna än andra länder. Därför tror jag att det handlar om att öka medvetandet hur vi tänker och agerar, säger Linda Hellman, aktiemäklare på Citi Markets i Stockholm.

Genom att uppmärksamma och diskutera frågan om fler kvinnor på ledande positioner i finansvärlden menar de att både chefer och företag måste blir mer engagerade i hur man kan arbeta med frågan.
– Mina chefer tog ett medvetet val för att lära känna mig, se vad jag ville med min karriär och visade mig vad jag kan göra, berättar Linda Hellman.

Samantha Huggins menar att det även handlar om att göra kvinnor medvetna om vad de har för karriärval.
– Du kan inte bli något du inte ser och många kvinnor kan inte se vad de kan göra med sina karriärer, säger hon.

Genom nätverk i Norden och liknande nätverk på andra håll i världen vill man öka kunskapen kring hur man ska arbeta med kvinnor för att lyckas inkludera dem i den mansdominerade bankvärlden.
– Det handlar inte om att kvinnor är exkluderade, utan om att vi inte är inkluderade, säger Samantha Huggins.

Skillnaden där är viktig, menar finanscheferna. Att exkludera är ett medvetet val, men att inte inkludera kvinnor handlar mer om att man omedvetet inte har öppnat upp för kvinnor. En värld som är anpassad efter männens behov och intressen, där en mans nätverk ofta består mestadels av just män.

– Egentligen handlar det om mångfald, inte bara om kvinnor utan om att ta tillvara på mångfalden som finns. Det finns många skäl till att vårda den variation som vi har. Vi måste prata om hur vi främjar mångfalden, helt enkelt för att mångfald är det som är bäst, säger Petra Lottig, chef för råvaruhandel på Citi Markets i London.

– Så hur gör vi för att göra företag medvetna, regeringar medvetna och hur förändrar vi strukturerna? Det måste komma från toppen och gå nedåt, alla chefer på samtliga nivåer måste implementera det, säger Samantha Huggins.

– Men det måste finnas ett genuint intresse, annars fungerar det inte, säger Petra Lottig.

De fem kvinnorna som SvD träffar kallas som sagt för “the power team” av sin arbetsgivare. Samtliga har på olika sätt klättrat i karriären och lyckats väl inom finansvärlden. Alla med olika personer som förebilder. En gemensam nämnare är att de har eller har haft chefer som tagit tillvara på olika talanger på företaget.

– En chef som kan se möjligheterna med kvinnor, som inser hur viktiga de är och gör något för att ta tillvara på det, det kan ha stor betydelse, säger Sophie Lacoq, chef för aktiederivat på Citi Markets i London.
– Jag har tidigare hört chefer be mig att inte vara så känslig, men varför är det negativt, det är inte negativt, säger Linda Hellman som arbetar på Stockholmskontoret.

– Kvinnor har förmågan att vara tillräckligt känsliga för att lyssna på någon i stället för att bara gå in och ta över. Att vi ofta får en känsla och kan läsa av människor, det är bra kvalitéer och borde användas, säger Jane Karczewski.
– Emotionell intelligens borde undersökas och tas tillvara på, tillägger Samantha Huggins.

Alla är överens om att kvinnor har egenskaper som är unika och att kvinnor borde utnyttja det i högre grad.
– Det är en fördel att gå in i ett rum med 60 människor och alla är män förutom jag. Per automatik syns du och kan utnyttja det för att göra dig hörd, säger Samantha Huggins.

När kvinnor samlas och deltar i nätverk för att diskutera problem, möjligheter och tillgångar för karriärer så ser människor att det sker en förändring, menar Samantha Huggins. Det gör också att man vill vara delaktiga i den förändringen.
– Men vi får vara noga med att inte utesluta män, det är viktigt att de får vara delaktiga och att vi skapar förändring tillsammans, säger Jane Karczewski.

Källa: SvD.se, 13 december 2015
Länk

Comments are closed.