Tar du som chef fega beslut?

Svaga ledare avslöjas snabbt av besluten de tar. De tenderar att dras till de säkra besluten trots att de sällan visar sig vara det i slutändan, skriver Forbes.
Ofta viker sig svaga chefer för vad majoriteten tycker, och oroar sig mer för att ha rätt än att nå rätt resultat. Forbes konstaterar att en ledares uppgift är att ta bra beslut oavsett vad andra tycker om det, och listar fem typer av säkra beslut som är typiska för svaga ledare.

1. Det politiskt korrekta beslutet
Att vara politiskt korrekt löser sällan problem, det förvärrar dem.

2. Talangbeslutet
Att företag gör dåliga rekryteringar beror ofta på att de kompromissar, nöjer sig och gör det trygga valet istället för att anställa den bästa kandidaten för jobbet.
ladda ned (10)

3. Värderingsbeslutet
Att belöna prestation över värderingar kan låta klokt och säkert, men är varken eller, enligt Forbes. En chef som tar beslut som går emot bolagets kärnvärden förlorar sin trovärdighet. Bra chefer har nolltolerans för handlingar eller beslut som bryter mot bolagets värderingar.

4. Det överstyrda beslutet

Många ledare tror att beslut som de kan styra tillräckligt många aspekter av kommer att vara säkert att ta. Men beslut som är överstyrda har en tendens att vara ineffektiva. Smarta chefer ger riktlinjer, men låter bli att lägga sig i alla detaljer.

5. Ickebeslutet
Att låta bli att ta ett beslut är också ett beslut, men i regel ett felaktigt sådant. Att undvika ett beslut innebär inte att man undviker problemet, man riskerar snarare att göra det värre.

Källa: DI.se, december 2015
Länk

Comments are closed.