Vänlighet ökar lönsamhet

En snäll chef bidrar till ökad motivation, lojalitet och lönsamhet. Enligt ny forskning kan företag spara stora pengar genom att arbeta för en positiv företagskultur.

Ny forskning visar att en mer positiv företagskultur leder till fördelar för personalen och ett bättre ekonomiskt resultat jämfört med en företagskultur med tufft ledarskap, skriver tidningen Chef. Forskarna Emma Seppälä, Stanford Univeristy, och Kim Cameron, University of Michigan, listar fyra punkter, i Harvard Business Review, för chefer som vill främja en positiv kultur på jobbet:
happy
1. Främja sociala kontakter på jobbet
Social kontakt leder till färre sjukskrivningar, snabbare inlärning och bättre individuella resultat. Det minskar även dödlighet i riskgrupper som överviktiga, rökare, personer med alkoholproblem och personer med få kontakter utanför arbetsplatsen.

2. Visa empati
Chefens förmåga att visa empati påverkar medarbetarnas välmående i hög utsträckning, enligt forskning där man har mätt hjärnaktiviteten hos personer som har bivit påminda om hur deras chefer har agerat vid olika tillfällen.

3. Hjälp till
Att hjälpas åt skapar lojalitet och leder till att medarbetarna anstränger sig för att hjälpa varandra. Du som chef kan skapa en positiv spiral.

4. Uppmuntra till samtal
Att kunna prata om problem skapar en känsla av trygghet och leder till bättre prestationer.

En av förklaringarna till hur en positiv företagskultur får genomslag på det ekonomiska resultatet är de kostander som uppstår när medarbetare är stressade. I USA är hälsovårdskostanderna 50 procent högre på företag som pressar sina anställda jmfört med företag som har en positiv företagskultur.

Stress, mindre engagerade medarbetare och minskad lojalitet leder till ökade företagskostander, som kan motverkas med snällare ledarskap, enligt forskningen.

Källa: DI.se, februari 2016
Länk

Comments are closed.