Hitta de engagerade 80-talisterna -vinner du dem, vinner du!

Frihet, upplevelser och självförverkligande eller trygghet, fint boende och familjebildning? Generation Ordning har valet klart för sig. Det som tydligt utmärker dem från tidigare generationer är förändrade värderingar gällande sin egen framtid och sin syn på världen. Vi spanar in fenomenet och vilka effekter det kan få i framtiden.

De som är födda på slutet av 80-talet och i början på 90-talet särskiljer sig från tidigare generationer och i forskningen syns ett tydligt trendbrott i värderingar och nya ideal. Med ladda ned (13)benämningen Generation Ordning kännetecknas de som mer allvarsamma och mindre rebelliska än tidigare ungdomsgenerationer. De är mogna, vill vara vuxna och skiljer sig påtagligt från sin föräldrageneration där drömmen om roliga äventyr och förverkligande av egna idéer högaktades i samma ålder. Att utbilda sig, hitta ett bra jobb och ett fint boende samt bilda familj lockar mer för Generation Ordning.
”Inte sedan generationen som föddes på 1920-talet har en ungdomsgeneration värderat den lilla världen med familj, barn, bra arbete och fint boende så högt. Det är ett trendbrott som inte bara gäller i Sverige utan även globalt” skriver forskningsledaren Thomas Fürth från konsult- och analysföretaget Kairos Future.

Med klivet in i vuxenvärlden blir Generation Ordning morgondagens ledare, konsumenter och kunder. Kommer deras värderingsskifte att påverka samhället och näringslivet?
– Vi kan se att unga människors värderingar inte förändrar sig nämnvärt igenom livet och på så sätt kommer vi att se skillnad i samhällsvärderingar och konsumtionsmönster framöver. I en värld där kriser har avlöst varandra under Generations Ordnings uppväxt upplever många att de inte kan påverka det som sker i den stora världen. Medvetenheten är stor men det finns en risk de avskärmar sig och att samhällsengagemanget minskar när fokus läggs på den lilla världen”, svarar Thomas Fürth.

Bete för morgondagens ledare
Enligt undersökningen ”Morgondagens ledare” väljer 80-talisterna nytta och belöning framför självförverkligande och utmaning. Jämfört med tidigare generationer är de mer lockade av högre lön och bättre förmåner samt betonar vikten av balans mellan chefskap och familjeliv. Analysen visar att företag som vill hitta, utveckla och behålla framtida ledare definitivt vinner på att arbeta långsiktigt med personalutveckling.

Exakt hur Generations Ordnings värderingar och strävan efter det trygga och goda livet kommer att påverka samhälle och näringsliv kan bara tolkas med facit i hand. I väntan på framtida forskningsresultat citerar vi följande råd från undersökningen ovan.

5 tips på hur du attraherar morgondagens ledare till ditt företag
1. Erbjud möjligheter till balans mellan fritid och arbete – även på chefsnivå 

2. En fast anställning och trygghet i jobbet är ett måste 

3. Bättre lön och bättre förmåner krävs för att intressera unga för de utmaningar som chefsjobb innebär 

4. Arbetet behöver inte vara roligt, men unga vill känna att de gör nytta och att de får vara med och påverka verksamhetens utveckling 

5. Hitta de engagerade 80-talisterna -vinner du dem, vinner du

Källa: danskebank.se
Länk

Comments are closed.