Ledarskapstips!

Helena Stjernholm, 45, är sedan den 1 september vd för mångmiljardbolaget Industrivärden. I premiäravsnittet av Di:s podcast Förnuft & Känsla berättar hon om sin syn på ledarskap. Här är sju handfasta tips:

7. Var ärlig med vad du kan och inte kan
“Jag kom in från sidan i en organisation (Industrivärden, reds. anm.) där jag inte kände de andra och inte kunde deras jobb.”
“Jag tycker det är viktigt att man är ärlig. Jag har varit väldigt öppen med att säga ‘de här delarna kan jag jättebra’. Om andra bitar har jag fått säga ‘det här är inte min hemmaplan, det här måste ni förklara för mig hur man gör’.”

6. Var engagerad och sänd rätt signaler
“Om chefen har ett ge engagemang så tror jag att det smittar av sig på de andra som man jobbar med. Ska man göra en Hsternuppgift tillsammans och det är stress och mycket att göra eller en tuff uppgift. Om en chef signalerar att det är jobbigt eller att det inte kommer att gå, det tror inte jag gör något bra för arbetsmoralen i gruppen.”

“Att vara en engagerad person som chef och att försöka locka ut det engagemanget ur de andra personerna istället för att peka med hela handen och säga exakt vad andra ska göra.”

5. Bestäm målet – ge dina medarbetare frihet på vägen dit
“Om man tillsammans har bestämt målet och är överens om det. Då tror jag att de flesta individer vill bestämma själva hur de ska göra det.”
“De allra flesta tror jag mår väldigt bra om de har ett mål, en deadline och vet vilka resurser som finns, men sedan får lura ut själva hur man ska komma dit. Och självklart kan de komma tillbaka och säga ‘jag vet inte hur vi ska lösa det här’ och då har jag gärna en diskussion om det. Jag tror på den här modellen, att alla har ett eget ansvar.”

4. Lyssna innan du fattar ditt beslut
“Jag tycker om att vända och vrida på beslut, och att få höra vad folk tycker. Det tror jag är en viktig del av ledarskap. Om jag talar om Dag 1 vad jag tycker, då är jag inte säker på att jag får höra sanningen från de andra. Jag vill gärna att de ska säga vad de tycker först. Jag tar ganska god tid på mig för stora beslut. Mindre beslut är bara att fatta och gå vidare.”

3. Stå fast vid beslut
“Jag tycker att det är väldigt viktigt att när man har fattat ett beslut, då har man fattat det. Och då ska alla jobba mot det. Sedan får man inte vara sämre om det visar sig vara helt fel. Men jag tror att man måste kunna säga ‘nu är beslutet fattat, nu gör vi så här’.”

2. Välj personer efter specifika situationer
Helena Stjernholm tar SCA som exempel: “Vi har tänkt över vad bolaget är bra på, var det ska vara om ett antal år och vilken kompetens som behövs. Utifrån det letar vi efter personerna.

Man kan träffa fantastiska personer som är jätteduktiga, men som faktiskt inte har den kompetensprofil som behövs. Jag tror att man ska bygga ett team för varje specifik situation.”

1. Avsätt tid för att tänka långsiktigt
“För att inte bli fast i de kortsiktiga puckarna sätter jag av tid i min kalender när jag ska hinna tänka lite mer långsiktigt, för det är det svåra att hinna med annars. Jag lägger in ett antal timmar i min vecka då jag inte har möten eller kortsiktiga saker att hantera. Jag brukar kalla det för ‘desktime’. Och på söndagseftermiddagar hemma tänker jag väldigt bra.”

Källa: DI.se, 10 mars 2016
Länk

Comments are closed.