Tips till säljchefen

En framgångsrik säljchef vet att det lönar sig att lägga tid på sina anställda. Med bra förutsättningar presterar de anställda bättre och resultatet blir därefter.

1. Strategi
Den viktigaste uppgiften för en säljchef är att ge sina säljare goda förutsättningar och verktyg för att sälja. Med tydliga mål, en genomtänkt strategi och god planering kan de anställda lyckas i säljprocessen – om de fått rätt förutsättningar.

2. Bevarande
För att få en bra hävstångseffekt gäller det att hitta de rätta personerna. En duktig säljchef handplockar sina säljare och skapar en miljö som gör att de stannar kvar i företaget.sales

3. Coaching
Studier visar att ju mer säljare coachas desto bättre blir resultaten. Bra och frekvent coaching är alltså a och o för att nå bra resultat.

4. Rutiner
Improvisation kan fungera vid enstaka tillfällen, men struktur och rutiner bygger framgång över tid. En framgångsrik säljchef ser till att de anställda vet vad som förväntas av dem.

5. Maximering
Den säljchef som ser till att säljarna får så mycket tid som möjligt med kunder har goda förutsättningar att lyckas väl. Ett gott råd är att dra ner på administrationen för att maximera de anställdas tid hos kunder.

Hur bra är ett säljledarskap? Vi kan hjälpa er att finna ut! Läs mer här: www.3s.se

Källa: Saljledarskap.se, 17 mars 2016
Länk

Comments are closed.