Ta tillvara idéer från medarbetare och kunder

Kreativitet är en stark drivkraft hos människan. Vi mår bra när vi får vara delaktiga i idéprocesser, utveckling och förbättringar. Nytänkande och kreativitet är också en förutsättning för att utvecklas som organisation och arbetsplats.

Och alla idéer behöver inte vara våra egna. De flesta idéer uppstår i mötet mellan människor. Kollegor, kunder och samarbetspartner kan sitta på grunden till en lysande idé. Hur tar ni tillvara dessa idéer och möjliga förbättringar? Finns en strategi för att fånga upp och uppmuntra nya idéer?

Här kommer sju tips för att fånga upp idéerna:
1. Skapa en bra miljö
Grunden för att kreativiteten ska komma fram är en tillåtande atmosfär där det finns möjlighet att testa tankar och idéer. Kreativiteten är inte kopplad till vissa avdelningar eller tillfällen, utan alla ser det som sitt ansvar att hitta lösningar. Man ser också att i alla klagomål, problem, missnöjda kunder och konflikter finns fröet till en ny idé.

2. Hitta svordomar och klagomål
Se till att ni inte missar en bra idé för att den kommer i en tråkig förpackning! En möjlighet till förbättring kan märkas i form av svordomar från en kollega eller klagomål från en kund. Varcreat uppmärksamma på formuleringar som ”varför går det inte att…” eller andra saker som egentligen innehåller dolda önskemål.

3. Gör det enkelt!
Se till att alla på arbetsplatsen vet var man samlar idéer. Det ska vara enkelt att skicka in färdiga eller halvfärdiga idéer till en mejladress eller plats på intranätet. Ha en strategi för att samla, utvärdera och utveckla idéer, så att det inte rinner ut i sanden. Upplevelsen att ingenting händer med ens förslag är en stor kreativitetsdödare.

4. Ha en idéansvarig eller idégrupp
Utse någon som är ansvarig för att tillvarata idéer. Den eller de kan ge en första snabb feedback på idén och besluta om den kan genomföras direkt, skickas vidare för utvärdering eller utveckling, eller arkiveras för att den inte passar just nu.

5. Skapa delaktighet
En stor drivkraft för kreativitet är att man får vara delaktig i genomförandet eller resultatet av sin idé. Oavsett om idén kommer internt eller externt, se till att idégivaren blir uppmärksammad. Om idégivaren vill, se hur han eller hon kan vara med i processen.

6. Tacka!
Uppmärksamma idégivaren, och om det var en kund, uppmärksamma även den interna idéupptäckaren. Låt båda veta vad som händer med idén. En kund som skickar in ett klagomål, en synpunkt eller ett förslag blir ofta glatt överraskad över ett tackmejl där man får veta att frågan skickats vidare inom organisationen och bearbetas av idégruppen. Och ännu roligare är det med ett uppföljningsmejl några månader senare om att förändringen genomförts och vad resultatet blev. För enklare idéer är det ofta mer än man räknat med. För en riktig bra idé kan någon form av belöning vara på sin plats. Kanske blir kunden den förste som får prova den nya produkten eller tjänsten?

7. Gör något kul!
Fira nya idéer både internt och externt. Koppla gärna samman med sociala medier. Varför inte skriva en historia om hur kunden, varubudet eller Olle på kundtjänst uppmärksammande ett problem eller fick en lysande idé? Här finns chansen att både uppmärksamma idégivaren (namngiven om han/hon önskar), sprida den nya idén, skapa bra innehåll och stärka varumärket med storytelning.

Källa: Saljledarskap.se, september 201
Länk

Comments are closed.