Fortfarande ovanligt med kvinnliga VD:ar

En undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att andelen kvinnliga vd:ar nu är 16 procent, men 95 av 100 försäljningschefer är män. I en annan undersökning framgår att byrån själv leder jämställdhetsarbetet i revisionsbranschen.

Trots få kvinnor i de tillfrågade företagens ledningsgrupper har andelen kvinnor på vd-posten i Sverige ökat till 16 procent – den högsta andelen som uppmätts hittills i Grant Thorntons årliga undersökning. Högst andel kvinnor på vd-poster finns i Stockholm där var fjärde vd är en kvinna. Men även Göteborg och Malmö har högre andel kvinnliga vd:ar än övriga landet, slår undersökningen fast. Utanför storstadsområdena är motsvarande siffra bara 15 procent.

Förutom att andelen kvinnor på vd-posten har ökat i Sverige, har även andelen kvinnor i företagsledningar ökat till 28 procent från 26 procent föregående år. Värt att notera är dock att andelen låg på samma nivå 2015 som i år, så sett över en treårsperiod är läget oförändrat.

Kvinnliga försäljningschefer är däremot sällsynta. Bara fem procent av företagen har en kvinna på denna roll.ladda ned (1)

Vanligast är att en kvinna har titeln CFO – Chief Financial Officer. Hela 40 procent av företagen har en kvinna på denna position. Näst vanligast är CHRO – HR-chef – med 27 procent.

Det är samma länder i topp- och bottenskiktet år efter år. I år toppar Ryssland med 47 procent kvinnor i ledningen och sämst är Japan med sju procent kvinnor. I Japan saknar hela 67 procent av företagen helt kvinnor i sina företagsledningar. Även länder som Tyskland och Storbritannien ligger dåligt till med 18 respektive 19 procent kvinnor i ledningarna.
I Grant Thorntons egen bransch, revisionsbranschen, finns ett genomsnitt på 23 procent kvinnliga delägare inom de sju största aktörerna – 2 procentenheter mer än förra året. Det skriver tidningen Balans.

De byråer som placerar sig i den högre delen av skalan, ovanför medianvärdet, är just Grant Thornton, Mazars och Deloitte.

Grant Thornton leder och har under det gångna året ökat andelen kvinnor bland delägarna med fyra procentenheter. Byrån har nu totalt 28 procent kvinnor i partnerkretsen. Mazars intar andraplatsen. De har ökat andelen kvinnor bland delägarna med 2 procentenheter, från 24 till 26 procent. Deloitte ökar andelen kvinnor bland delägarna från 22 till 24 procent.

Lisbeth Larsson, som är informationschef på Grant Thornton berättar för Realtid.se byrån arbetat med jämställdhetsfrågan under flera år, för att få ökad jämställdhet på partnernivå, i styrelse, ledning och bland övriga chefer.
– Det gäller att ha jämställdhetsglasögonen på hela tiden för att se det som man lätt annars missar, säger hon.

Hon fortsätter:
– Till exempel kan det gälla nomineringar till ledarposter, partners eller till andra utnämningar. Här får man ta ett extra varv för att se om det finns kvinnor som kan vara aktuella som inte kommit upp i första omgången. Ofta leder en andra omgång till att fler identifieras, som uppfyller kriterierna. Jag tror det handlar om normer.

På Grant Thornton ser man att det behövs läggas extra kraft på att stötta kvinnor att bygga sin affär. Det är relativt lätt att få kvinnor på chefspositioner, men en större utmaning att få kvinnor som tunga uppdragsansvariga, berättar Lisbeth Larsson.
– Här kan man se kopplingen till Grant Thorntons egen undersökning. Det är märkligt att vi inte ser fler kvinnor som försäljningschefer/direktörer.

Källa: Realtid.se, mars 2017
Länk

Comments are closed.