Trender i styrelsearbetet (inledning)

Lagercrantz Associates arbetar sedan sex år tillbaka med faktabaserade styrelse- och VD-utvärderingar. Vi har idag en ledande position på marknaden med i första hand noterade bolag, men har också flera PE-bolag och statliga bolag, som uppdragsgivare.
Mycket är överensstämmande vad gäller framgångsfaktorer för styrelsearbetet. Men det finns också viktiga skillnader. Därför utgår vårt arbete från olika, speciellt anpassade, grundformat för t.ex. noterade bolag, onoterade bolag, banker, försäkringsbolag, statliga bolag och PE-kontrollerade bolag. Naturligtvis anpassas sedan styrelseutvärderingen ytterligare utifrån varje uppdragsgivares specifika förutsättningar.

För att skapa en jämförelsebild erbjuder vi två olika index:
1. Board Index
– en bild av hur företagets styrelse fungerar i förhållande till andra likvärdiga styrelser inom de
områden som är mest värdeskapande i styrelsearbetet.
2. Chair Index
– en motsvarande bild av hur styrelsens ordförande förhåller sig i jämförelse med andra, i
likvärdiga bolag, ordförandekollegor.

Som ett led i att hela tiden utveckla vårt erbjudande, och inte minst tillföra värde till våra uppdragsgivare, sammanställer vi på årsbasis en bild av hur nordiskt styrelsearbete utvecklas.

Här följer en kortfattade sammanställning av de områden vi valt att lyfta fram vad gäller erfarenheter av att faktabaserat utvärdera nordiska styrelsers arbete under perioden 2015 fram till dags dato:
1. Internationella ledamöter
2. VDs ”strategistöd”
3. Strategiarbetet i styrelsen
4. Kundfokus
5. Utvärdering av VD
6. Hållbarhetsarbetet
7. Successionsplanering
8. Generalister vs. specialister

Var och en av dessa områden beskrivs kortfattat i separata artiklar nedan. Tveka inte att ta en direktkontakt med oss för en fördjupad diskussion kring våra slutsatser eller en styrelsepresentation av våra samlade tankar kring dagens, och framtidens, styrelsearbete.

Läs gärna mer här.

Johan Mathson
Partner
Lagercrantz Associates

Comments are closed.