Få kvinnor på maktens bakgård

Jämställdheten i de svenska bolagsstyrelserna har förbättrats markant de senaste åren, men ingenting har hänt i de dolda maktsfärerna – valberedningarna.

Bara en av tio är kvinna.

Det är valberedningarna som föreslår vilka som ska sitta i börsbolagens styrelserum. Det är en verksamhet som sker i det tysta och de blir nästan aldrig ifrågasatta när förslagen läggs fram på bolagsstämmorna. Och mönstret tenderar att vara tydligt – män väljer oftast andra män, enligt stiftelsen Allbrights rapport över jämställdheten i de nära 300 börsbolagens valberedningar.

– Kvinnor äger inte tillträde till den här maktsfären, säger Tove Dahlgren, tillförordnad vd för Allbright.

Drygt var tionde, 13, av alla valberedarna är en kvinna. Det är samma siffra som för sex år sedan när Allbright gjorde motsvarande undersökning. Samtidigt har visserligen kvinnorepresentationen i styrelserna gått framåt, till runt 32 procent i fjol, en andel som stigit ganska raskt, från 22 procent fem år tidigare.

– Men ingenting händer i valberedningarna, säger Tove Dahlgren.

Och det är illa, menar hon.

– Kvinnor är helt enkelt bättre på att rekrytera kvinnor.

Och det är inte så konstigt, man letar gärna i det egna nätverket, män hittar andra män, resonerar Dahlgren.

Det finns dock inget absolut säkerställt statistiskt samband mellan andel kvinnor i valberedningarna och i styrelserna.

– Men tendenserna är tydliga, säger Dahlgren.

Studien visar att drygt hälften av börsbolagen inte har en enda kvinna i valberedningen. Av dessa är det bara ett av fyra bolag som har en jämställd styrelse (minst 40 procent kvinnor). De få bolag som har en majoritet kvinnor i valberedning har också jämställda styrelser.

En ljusglimt i studien är att de större bolagen är bättre på jämställdhet, de har oftare mer professionella rekryteringsprocesser, enligt Tove Dahlgren. Fast det gäller inte hela vägen. Exempelvis statliga Fjärde AP-fonden, en storspelare bland ägarna i näringslivet, har riktlinjer som anger att det ska finnas kvinnliga kandidater i styrelserna där fonden är ägare.

– Men fonden har inte en enda kvinna som representerar dem i valberedningarna, säger Dahlgren.

Arne Lööw, chef för fondens ägarstyrningsenhet, vill egentligen inte kommentera innan han själv sett resultaten av Allbrights rapport.

– Men det stämmer, vi har ingen kvinna som sitter i valberedningarna för Fjärde AP-fonden för tillfället. Men det viktigaste är ju det arbete vi utför, och tittar vi där så har vi generellt legat över snittet vad gäller att föreslå andelen kvinnor till styrelser, säger Lööw.

Länken till den kompletta rapporten här.

Källa DN.se, 5 mars 2018
Länk

Comments are closed.