Trender i styrelsearbetet – del 2

2. VDs ”STRATEGISTÖD”

Drygt hälften (53%) av samtliga VDar anser att styrelsens bidrag till den övergripande strategi inte är tillräcklig (”the boards’ contribution to the overall strategy”).

Ett skäl till denna kritiska bild är att det finns olika förväntningar från VD, operativ ledningen och styrelse (och i många fall inom en och samma styrelse).

Relationen styrelse vs. ledning i strategiarbetet varierar mellan bl.a. följande arbetssätt:
1. Styrelsen ansvarar själv för strategiarbetet.
2. Strategiarbetet bedrivs genom av ledningen och styrelsen arbetar tillsammans.
3. Ledningen ansvarar för strategiarbetet som sedan presenteras, och diskuteras, i styrelsen.
Detta är bara några, av många, olika scenarier.

Det väsentliga är att styrelsens roll i strategiarbetet är tydligt definierad. Valet skapar väldigt olika krav på styrelsen (inte minst kompetensmässigt) och bäddar dessutom för stora variationer i förväntningar.

Av detta skäl rekommenderar vi många ordföranden att diskutera, och fastställa, rollerna med styrelse och VD.

Comments are closed.