Så behåller du medarbetarna

Bra kollegor är viktigt för att medarbetare ska stanna på en arbetsplats. Det visar en färsk undersökning som Talentsoft har genomfört. Här är fem råd för att behålla medarbetarna.

Vi byter arbetsplats i högre utsträckning än tidigare. Faktum är att svenskar aldrig bytt jobb så ofta som i dag. Personalomsättningen är till nackdel för företagen eftersom arbetsbelastningen ökar när medarbetare lämnar – vilket leder till en effektivitetsförlust.

Det är en stor fördel att ha kännedom om medarbetarnas motivation och anledningar att stanna kvar på en arbetsplats. Utveckling, bonusar och korta fredagar kan vara bra verktyg för att få medarbetare att trivas, men den sociala aspekten är ännu viktigare.

Att har bra kollegor väger väldigt tungt. Det visar en färsk undersökning som företaget Talentsoft har gjort om de viktigaste parametrarna för att behålla medarbetare.

I undersökningen berättade tre av fyra deltagare att den viktigaste parametern på jobbet är att ha bra medarbetare. 64 procent av deltagarna angav bra lön som en viktig komponent och nästan hälften, 46 procent, svarade att flexibla villkor är betydande.

Talentsofts fem råd för att behålla medarbetarna:
1. Investera i sammanhållningen. Sociala aktiviteter stärker banden mellan medarbetare och stärker såväl motivationen som samarbetet.

2. Var öppen i löneförhandlingar. Just lönen är en avgörande motivationsfaktor för många och det kan därför vara positivt att vara transparent i löneförhandlingar.

3. Släpp på tyglarna. Flexibla villkor som att ha möjlighet att gå tidigt eller att få arbeta hemifrån kan bidra till större engagemang och motivation.

4. Investera i utveckling. Kurser och utbildningar kan med fördel prioriteras eftersom det höjer motivationen hos medarbetarna.

5. Visa respekt. Att respektera varandras yrkesroller och involvera varandra stärker relationen mellan ledningen och medarbetarna.

Källor: Talentsoft, Kvalitetsmagasinet, mars 2018
Länk

Comments are closed.