Jobbmöten är bortkastad tid

Möten kostar både tid och pengar. Statistiken visar dessutom att varannan tjänsteman tycker att jobbmöten inte är annat än bortkastad tid.

Möten, möten och ännu fler möten. För många fylls dagarna av möten där både det ena och det andra ska avhandlas. I väldigt många fall blir dessa möten inte så kreativa, produktiva eller framgångsrika som vi önskar.

Faktum är att varannan tjänsteman anser att möten på jobbet är bortkastad tid, enligt organisationen Svenska Möten.

I tid räknat innebär det att fyra veckor per år och anställd slösas bort på mer eller mindre meningslösa möten, möten som motsvarar lönekostnader på 170 miljarder kronor per år.

Den här utvecklingen och synen på jobbmöten är inte unik för Sverige, det är ett fenomen som brett ut sig över hela världen.

I en uppmärksammad artikel i Harvard Business Review slår tre forskare fast att den tid vi lägger på samarbeten och möten har ökat med 50 procent under 2000-talet.

Forskarna påvisar också att 80 procent av vår arbetstid går åt till möten och andra samarbeten.

Källor: Chef och Karriär, Svenska Möten, maj 2018
Länk

Comments are closed.