Endast 194 av 1.000 storbolag har en jämställd ledningsgrupp!

Inte ens vart femte av Sveriges storbolag har en jämställd ledningsgrupp. Det visar en kartläggning av de 1.000 största företagen i Sverige, som Di har gjort.

”Det här håller inte”, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.
Med bara dagar kvar till internationella kvinnodagen är det uppenbart att det fortfarande är långt kvar till jämställdhet i det svenska näringslivet. Under vintern 2019/2020 har Di kartlagt ledningsgrupperna i Sveriges 1.000 största företag sett till omsättning. Kartläggningen visar att bara 194 bolag har en jämställd ledningsgrupp, om man definierar det som att den består av minst 40 procent kvinnor respektive män.

Det är en siffra som upprör jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

”Det visar ju svart på vitt hur lång väg vi har kvar till ett jämställt näringsliv och att bolagen måste skärpa sig”, säger hon.

710 ledningsgrupper domineras av män, att jämföra med 38 kvinnodominerade. 123 av 1.000 bolag har en kvinna som vd.

Åsa Lindhagen anser att alla bolag måste jobba aktivt med jämställdhetsfrågan.

”Jämställdhet gynnar företagen och samhället i stort och vi vet att det går att göra skillnad. Ställer ägarna krav och man jobbar aktivt med jämställdhet ger det resultat, det finns det gott om goda exempel på. Vi kan inte acceptera att inte alla bolag gör det”, säger hon.

Hur ser du på kvotering som ett verktyg för att snabba på utvecklingen?
”Det är inte ett verktyg man ska plocka fram dag ett. Men om man år efter år ser att utvecklingen går så här långsamt tycker jag att man ska vara öppen för att överväga kvotering. Bara att diskutera frågan kan ge positiva konsekvenser”, säger Åsa Lindhagen.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv föredrar att fokusera på den långsiktiga trenden snarare än nuläget.

Carina Lindfelt, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv.Foto:

”Det här ger ju en nulägesbild men det har under en lång tid funnits en tydlig trend med ökande andel kvinnor i ledningsgrupper. Det är naturligtvis positivt”, säger Carina Lindfelt, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Så Svenskt Näringsliv ser inga problem med att mindre än vart femte bolag har en jämställd ledning?
”Utifrån perspektivet att trenden är så tydlig och inte verkar avmattas ser jag positivt på att det går i rätt riktning. Kompetensbristen är våra medlemsföretags viktigaste fråga och eftersom kvinnor är i majoritet på högre utbildningar driver det på utvecklingen mot fler kvinnor på ledande positioner”, säger Carina Lindfelt.

Teknikkonsulten Sweco SWEC B +2,2% är ett av bolagen som kvalar in på 50/50-listan. Det är också ett av totalt 62 bolag med både jämställd styrelse och ledning. Förutom en kvinna som vd har bolaget dessutom tre affärsområdeschefer som är kvinnor.

”Anledningen att vi har lyckats är att vi alltid utgår från talang och faktabaserad prestation. Bedömer man utifrån fakta och inte sig själv och sina egna erfarenheter har alla samma möjligheter”, kommenterar vd Åsa Bergman bolagets framgång med att lyfta kvinnor till toppositioner.

Hon kallar jämställdhet affärskritiskt och starkt förknippad med bolagets lönsamhet och tillväxt. Att identifiera könsbalans som viktigt för affären gör att Sweco kan prioritera det ena eller andra könet när obalanserade grupper ska rekrytera.

”Det finns alltid talangfulla tjejer, man måste bara välja dem. Eftersom jämställdhet är affärskritiskt kan jag säga till chefen för en obalanserad grupp att du behöver kvinnor, fokusera på det”, säger Åsa Bergman.

Vad betyder det för era omkring 5 000 kvinnliga medarbetare att ni har en jämställd ledning?
”Hur ledningen ser ut sänder naturligtvis signaler till hela organisationen. På Sweco kan alla kvinnor se att det enda som står i vägen mellan dem och rollen som koncernchef är deras egen vilja och prestationer. Det gäller ju inte alla bolag i Sverige”, säger Åsa Bergman.
Källa: DI.se, 2 mars 2020
Länk

Comments are closed.