Jämställda styrelser har bättre lönsamhet och omsättning – oavsett bransch

Almis årliga kartläggning av svenska styrelser visar att utvecklingen mot jämställdhet går långsamt. Trots forskning som visar att jämställda styrelser är mer effektiva.

”Vi behöver öka förståelsen för hur viktigt ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetenser är för ett bolags utveckling”, säger Britta Burreau, vd för Almi Företagspartner.

Almi sammanställer årligen en rapport där de kartlägger antalet kvinnor som sitter i bolagsstyrelser. I den senaste rapporten framgår det att utvecklingen till fler jämställda styrelser är långsam.

”Vi behöver öka förståelsen för hur viktigt ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetenser är för ett bolags utveckling. En jämställd styrelse är en viktig del i detta för att få bredden av kompetenser och erfarenhet. Och vi vet att jämställdheten ökar då man rekryterar in nya ledamöter”, säger Britta Burreau, vd för Almi Företagspartner.

För kartläggningen används Jämställdhetsmyndighetens definition av en jämställd styrelse där det anses råda en jämn könsfördelning då andelen kvinnor respektive män är 40 till 60 procent eller jämnare.

Den första kartläggningen som Almi gjorde var 2013, då 13 procent av de undersökta bolagen hade en jämn könsfördelning. År 2021 har 15 procent av bolagen en jämställd styrelse.

”Det här är en trögrörlig materia. Företag byter sällan styrelseledamöter och när man väl byter rekryterar man ofta i befintliga nätverk och tidigare kontakter. Det är mindre vanligt att våga utmana genom att söka i helt andra miljöer och strukturer.”

Årets kartläggning kompletterades med en undersökning som visar att företag med jämställda styrelser har en högre lönsamhet och omsättning än övriga företag.

Studien undersökte cirka 43.000 svenska aktiva aktiebolag, både noterade och onoterade, med minst två styrelseledamöter och minst fem anställda och/eller 5 miljoner eller mer i omsättning.

”Det intressanta vi kan se är att företag som har en jämn könsfördelning i sin styrelse också har högre lönsamhet och högre omsättning än bolag med ojämn könsfördelning. Det säger något om förmågan att ta till sig diversifierad kunskap och erfarenheter”, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, som genomförde undersökningen.

Genom rapporten visar Malin Malmström hur kompositionen av en styrelse påverkar ett bolags effektivitet.

”Det har pågått en debatt kring bolagsstyrelsers kompositioner och vad den har för betydelse för bolagens effektivitet vilket många resonerar olika om. Den här rapporten visar att det handlar om effektiviteten i bolag, att man uppnår en högre effektivitet om man har en mer könsdiversifierad styrelse. Vi hoppas att dessa resultat kan motivera till att påskynda den utveckling vi behöver se.”

Initiativtagare till undersökningen är Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland. Hon menar att rapporten kan vara det som behövs för att vi ska komma ännu längre.

”Malin Malmströms rapport visar att jämställda styrelser har bättre lönsamhet och omsättning, oavsett bransch, kön på vd eller antal anställda. Vi och de företag som vi investerar i upplever en enorm skillnad i arbetet när styrelsen är jämnt könsfördelad och man har rätt kompetens runt bordet. Nu visar även siffrorna det vilket behövs för att utvecklingen ska kunna ta fart.”

Jämställdhetsfrågan är viktig även för Almi Företagspartners själva. Britta Burreau förklarar att det är ett perspektiv som ofta finns med.

”Frågan har hög prioritet både i vår egen organisation och i arbetet med våra kunder. Vi har ett tydligt uppdrag och tydliga mål som innebär att vi ska bidra till ökad jämställdhet i näringslivet. Vår utgångspunkt är att jämställdhet bidrar till att företag blir konkurrenskraftigare och till ökad tillväxt och lönsamhet. Dessutom förbättrar det företagets image och attraktionskraft.”

 

 

Källa: DI.se, 7 mars 2021
Länk

Comments are closed.