Sverige snart sämst i Norden på jämställdhet

Sverige faller i jämställdhetsrankningar jämfört med andra nordiska länder men även jämfört med andra europeiska länder, visar en ny rapport av Allbright.

Sveriges näringsliv faller i jämställdhetsranking i europeisk jämförelse och om trenden håller i sig är Sverige snart sämst i Norden, säger Allbright i stiftelsens senaste rapport över börsbolagens jämställdhet senaste årtiondet: ”Mycket gjort. Mest kvar.”

Medan andelen kvinnor i ledningsgruppen hos svenska storbolag stått still på en fjärdedel de senaste fem åren har land efter land kommit ikapp Sverige, skriver Allbright. Då riskerar Sverige snart bli sämst i Norden och, om bara fyra år, tillhöra den sämre halvan i Europa.

– En av fyra är kvinnor i ledningsgruppen var en framsynt nivå 2015. Nu krävs nya grepp, utbildningar och diskussioner ute i bolagen. Vd:arna behöver uppenbarligen hjälp av alla chefer och medarbetare, säger Lundeteg.

Hon fortsätter:

– Bolagen behöver bli bättre på att mäta och utbilda inom bolagen. Börs-vd:arna klarar uppenbarligen inte jobbet ensamma, säger Amanda Lundeteg.

Med den utvecklingstakten dröjer det, enligt Allbrights beräkningar, till 2030 innan inga bolag helt saknar kvinnor i ledningen och till 2042 tills det blir lika många kvinnor som män i ledningen.

“Endast elva procent av cheferna i börsens ledningsgrupper har utländsk bakgrund”

Utöver jämställdhet så behöver börsbolagen även arbeta med andra typer av diskriminering, skriver Allbright. Trots att andelen högutbildade är lika stor bland inrikes som utrikes födda så har endast elva procent av cheferna i börsens ledningsgrupper utländsk bakgrund. Detta kan jämföras med en tredjedel av befolkningen i stort.

– När Sverige närmar sig jämställdhet finns samtidigt mycket arbete kring annan diskriminering kvar att ta tag i, för att svenska näringslivet ska kunna leverera i världsklass, säger Lundeteg.

Hon fortsätter:

– Svenska företag diskriminerar personer utifrån namn, hudfärg och bakgrund, visar flera studier. Det är ett enormt slöseri på kompetens och resurser för både samhälle och individ, säger Lundeteg. I Sverige har vi kunnat synliggöra orättvisor och ta stora kliv i arbetet för ökad jämställdhet med hjälp av statistik. Men arbetet får inte stanna vid kön. Diskrimineringen är långt bredare och allvarligare än så, säger Lundeteg.

 

 

Källa: Realtid.se, 8 mars 2021
Länk

 

 

 

 

Comments are closed.