Sverige 4:e sämst i värlen! Sannolikheten för att gå vidare i en anställningsprocess sjunker redan i 40-årsåldern

Enligt World Values Survey är Sverige det fjärde sämsta landet i världen på att respektera årsrika personer (SvD 3/5 2020). Delegationen för senior arbetskraft, som överlämnade sitt betänkande i slutet av förra året, slog fast att det inom alla områden finns stereotyper om äldre som svaga, betungande för samhället och i beroendeställning.

Vidare visar studier att sannolikheten för att gå vidare i en anställningsprocess sjunker redan i 40-årsåldern, vid 65 är chansen näst intill obefintlig, och kvinnor drabbas hårdare än män. En orsak är att många arbetsgivare har uppfattningen att äldres produktivitet är låg samt ser dem som mindre flexibla och inte lika lättlärda, vilket saknar stöd i forskningen (TT 9/12 2019).

Samma bortsortering syns i medierna. Enligt docent Maria Edström försvinner människor från mediebevakningen i samband med pensionering och kvinnor börjar förekomma mer sällan när de är drygt 50 (DN 6/10 2020). Därefter är de äldre som väl skildras antingen sköra och behöver hjälp eller ”en sensationell maratonlöpare”, trots att 1,7 miljoner svenskar är över 70 år och variationen mellan människor är stor.

Dessutom är äldre en grupp som växer. Under de senaste hundra åren har medellivslängden höjts med 23 år för både kvinnor och män. 2030 väntas antalet personer som har fyllt 65 år ha ökat till 2,5 miljoner och 2070 beräknas hälften av dödsfallen ske efter 90 års ålder.

Det betyder att arbetslivet behöver förlängas, vilket gör det lätt att hålla med delegationen för senior arbetskraft om att arbetsgivares attityder till äldre och ett längre arbetsliv måste förändras – samt att all ålderism bör motverkas.

Comments are closed.