Svenska bolagsstyrelser saknar HR-kompetens

Trots affärskritiska områden som ledarskap och kompetensförsörjning saknar de flesta svenska storbolag hr-kompetens på styrelsenivå. Endast 4 procent av Sveriges tyngsta hr-chefer har styrelsepositioner.

”På senare år har styrelser tagit in lite mer digital kompetens, men i stort har de sett likadana ut över tid”, säger Lena Bjurner, vd Sveriges HR-förening.

Bara 4 procent av hr-cheferna i Sveriges största bolag sitter i en styrelse, enligt en kartläggning av databasföretaget Merit 500 och rekryteringstjänsten Exparang.

”Det finns fler än 400 kvinnliga hr-chefer i svenska storbolag som står redo att tillföra både kompetens och mångfald till styrelserummet”, kommenterar Lena Bjurner, vd för Sveriges hr-förening och samarbetspartner med rapporten.

Styrelserna har inte hängt med i hur hr förändrats till strategisk och affärskritisk från att tidigare ha varit en operationellt driven supportfunktion, anser hon.

”På senare år har styrelser tagit in lite mer digital kompetens, men i stort har de sett likadana ut över tid.”

Förhoppningen är att pandemin och hemarbetet blivit en väckarklocka även på styrelsenivå, fortsätter Lena Bjurner och syftar på de frågeställningar som de flesta organisationer brottas med i mer eller mindre utsträckning.

”Hur ska vi se på flexibilitet och vad fungerar för oss? Det är frågor som även styrelser behöver ta ställning till. För att lyckas med den väg man vill gå behöver man utvärdera om organisationen har ett ledarskap, en kultur och verktyg som stöttar målet.”

Och där kommer HR-cheferna in?
”Arbetslivet förändrats och styrelserna borde kvickna till och inse att HR är en outnyttjad potential. Det behövs styrelsekompetens som kan hjälpa till att driva de frågor som är avgörande för utvecklingen framåt”, säger Lena Bjurner och fortsätter:

”Frågar man rekryterare vill alla kandidater veta vilken flexibilitet arbetsgivare kommer att tillhandahålla efter pandemin. Plötsligt konkurrerar företagen om kompetensen på mer lika villkor.”

Hon pekar på attutländska storbolag kommit längre när det gäller rekrytering av tunga hr-profiler till styrelseposter.

I slutet av 2018 kompletterade Tesla sin styrelse med Kathleen Wilson-Thompson, dessförinnan hr-chef för den globala apotekskedjan Walgreens Boots.

Sedan 2019 ingår livsmedelsjätten Unilevers hr-chef, Leena Nair, i British Telecoms styrelse och i mars valde it-säkerhetsbolaget Ping Identity in IBM:s tidigare hr-direktör Diane Gherson som styrelseledamot.

”I ljuset av digitaliseringen ligger en stor komplexitet – företag behöver jobba med sitt ledarskap, sin kultur och frågor som rör hälsa och välbefinnande. De styrelser som redan tagit in hr-chefer har antagligen kommit längre i sin anpassning till det framtida arbetslivet”, säger Lena Bjurner.

Källa: DI.se, 23 maj 2021
Länk

 

Comments are closed.