Executives reported being five times more productive …

Posted in Aktuellt, Allmänt, Executive Coaching on november 29th, 2021 by admin

… when in a state of “flow,” according to our ten-year study of more than 5,000 leaders. The late Hungarian–American psychologist Mihaly Csikszentmihalyi described flow as a special state of mind that arises from being so engaged in an activity that time and ego seem to melt away. In short, whether playing a musical instrument, solving a problem, or running a race, it’s a state of peak

performance. Csikszentmihalyi discovered that people who regularly achieve flow are more productive and satisfied in their work. Leaders seeking to generate flow in the workplace should focus on three elements: clearly understanding roles and objectives, having trusted and respectful colleagues, and performing work that matters.

Source: McKinsey.com, November 2021
Link

Rapport: Kvinnor tar större plats i näringslivet

Posted in Aktuellt, Board work / Styrelsearbete, Leadership / Ledarskap on november 15th, 2021 by admin

Börskvinnorna tar allt större plats i svenskt näringsliv men äger paradoxalt mindre än en procent av det totala aktievärdet i bolagen de verkar i. Stiftelsen Allbright ser dock rapporten som ”ett steg i rätt riktning efter förra årets bakslag”.

Förra året hette det att ”coronakrisen satte stopp för jämställdheten inom näringslivet”. Stiftelsen Allbrights röda lista över bolag som helt saknade kvinnor i ledningen växte för första gången sedan de började sin kartläggning 2011.

Årets rapport visar däremot på en långsam ökning, från 34 till 35 procent av kvinnor i styrelser på börsen. Detta efter tre års stillestånd. Men samtidigt som fler kvinnor tar plats i styrelser så visar rapporten omvänt hur kvinnorna har blivit färre på ordförandeposterna.

”Det är en positiv rapport – vi blev positivt överraskade. Förra året var en mörk rapport där det mesta gick åt fel håll men vi ser att det vänder åt rätt håll igen”, säger Maija Inkala, talesperson på stiftelsen Allbright.

Aldrig förr har svenskt näringsliv haft så många kvinnoledda börsbolag. Vd-kvinnorna har under året blivit väsentligt fler med en ökning från 35 till 43 stycken. Totalt utgör vd-kvinnorna 12 procent av börsens vd:ar.

”Vi ser att med fler kvinnor i valberedningen så blir det fler kvinnor i styrelsen, vilket leder till fler kvinnor i ledningsgruppen – det går hand i hand”, säger Maija Inkala.

Nynoterade bolag har också ett betydligt högre snitt av kvinnliga vd:ar. När börs-vd:ar byts ut är det fortsatt oftast män som ersätter.  Nio av tio vd-jobb går vid ett byte till män, enligt Allbrights rapport.

”Statistiken från näringslivet visar att män i större utsträckning väljer män. Man utgår från sitt egna nätverk i stället för att bredda sitt affärsnätverk och sina perspektiv.”

Störst skillnad syns inom branscherna energi, finans och teknologi där män äger klart över 99 procent av aktievärdet. Kommunikationsbranschen, där kvinnor äger 16 procent av aktievärdet, har den minsta kapitalskillnaden. Kvinnors ”starka” ställning i kommunikationsbranschen förklaras av att en tredjedel av branschens vd:ar är kvinnor – vilket också är den högsta andelen bland börsens samtliga branscher.

2021 är första gången ett bolag börsnoterats med en kvinnlig grundare som sedan suttit kvar som vd vid noteringen. Revolution Race och Pernilla Nyrensten är först i börsens nästan 160-åriga historia.

”Det är en historisk händelse. Vi vet också att grundare som sitter kvar som vd också är de som toppar listan när det kommer till ägande, så ju fler som gör den här resan, desto bättre fördelat blir förhoppningsvis ägandet i näringslivet.”

Bland ledare med störst kapitalinnehav i det egna bolaget är det få kvinnor som tar plats på topplistan. Totalt placerar sig endast tre kvinnor bland de 100 med störst kapitalinnehav av aktier i det egna bolaget. Först på plats 56 återfinns EQT:s Anna Wahlström.

”Vi på Allbright arbetar för en meritokrati men vi är inte där än. Ett vanligt missförstånd är att mångfald och kompetens är motsatsförhållanden – vi ser snarare att det är tvärtom och att mångfald breddar kompetensen. Det är ingen politisk fråga, det är en fråga om affärsvett”, säger Maija Inkala som svar på Debattartikeln som publicerades i Di skriven av Marianne Hamilton och Annika Berglund och som berör mångfald och könsfördelning i näringslivet.

Här är viktigaste chefsegenskaperna för att lyckas post-covid

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on november 1st, 2021 by admin

Medkänsla och sårbarhet har varit gemensamma egenskaper hos de ledare som har lyckats bäst under pandemin, visar en undersökning från BTS som har intervjuat seniora ledare och HR-chefer.

Pandemin har medfört att andra chefsegenskaper än de mest vanligt förekommande har visat sig vara de mest framgångsrika för att leda i osäkra tider. Chefer som har försökt vara starka, osårbara och säkra på sin sak är de som har varit minst framgångsrika. Istället är det ödmjukhet, sårbarhet, involvering och tillit som är den gemensamma nämnaren för ledare som lyckats väl. Att visa sig sårbar och erkänna att man inte har svaret på allt och uppmuntra teamet att testa sig fram är det vinnande ledarskapet framåt, menar tjänsteföretaget BTS i sin rapport “The uncommon sense of “MESSY” leadership”.

– Tvärtemot den traditionella synen på ledarskap vill många organisationer nu se ledare som visar medkänsla och sårbarhet. Som vågar experimentera och prova olika lösningar för att komma framåt. Vi kommer att behöva vänja oss vid en framtid med ständigt nya utmaningar och vara bekväma i att leda i fortsatt osäkerhet. Pandemin har visat att när målet är tydligt så finns förmågan att ändra kurs snabbt, säger Anna Sandberg, chef för BTS i Norden.

De ledare som lyckades bäst under coronapandemin var de som stöttade och engagerade sig i sina medarbetare utifrån individuella omständigheter, visar rapporten. BTS menar att den nya ledarskapskulturen som vuxit fram under pandemin är den som kommer vara mest framgångsrik även framöver i ett post-covidsamhälle med hybrida arbetsplatser och en accelererande digital utveckling. Framtidens ledare måste sluta vara superhjältar som vet och kan allt. De som vill lyckas som ledare framöver måste “utmana gamla sanningar och våga ompröva sitt ledarskap”.

Chefer som tror att allt kommer återgå till det normala så snabbt som möjligt nu kommer möta stora utmaningar, menar BTS i sin rapport.

– På ett och ett halvt år har vi gått från det traditionella kontoret till distansarbete. Den redan snabba digitala utvecklingen som accelererade under pandemin har pekat på behovet av ett nytt ledarskap men också på en ny arbetsplats och marknad. Arbetstagare har vant sig vid hemmaarbete och en mer flexibel vardag. Men medarbetarnas förväntningar är höga och framförallt mer varierade än någonsin tidigare. Företagens ledarskap och inställning till hybridarbete kommer utgöra en allt viktigare konkurrensfördel på talangmarknaden och många kommer att byta arbetsplats om förväntningarna inte uppfylls. Det är viktiga insikter att ta fasta på framåt, säger Anna Sandberg.


Fem utmärkande faktorer för framgångsrika ledare under coronapandemin och framåt
  • Har ett mindre ego Inser kraften i att inte veta och kunna allt själv, visar sårbarhet, nyfikenhet och ödmjukhet.
  • Är mer personlig Vågar prata om personliga och känslomässiga frågor, är öppna och visar medkänsla.
  • Visar riktning Har en tydlig riktning men inser att förändring är konstant och att snabbhet i många fall är viktigare än att hålla fast vid beprövade processer.
  • Experimenterar När framtiden är osäker, jobbar med flera möjliga framtidsscenarier, uppmuntrar till att experimentera med olika lösningar och drar lärdom av dessa.
  • Står för någonting Förstår vikten av att inspirera organisationen kring ett högre syfte. Förespråkar ekologisk och social hållbarhet.

Källa: Realtid.se
Datum: 1 november 2021
Länk