Här är viktigaste chefsegenskaperna för att lyckas post-covid

Medkänsla och sårbarhet har varit gemensamma egenskaper hos de ledare som har lyckats bäst under pandemin, visar en undersökning från BTS som har intervjuat seniora ledare och HR-chefer.

Pandemin har medfört att andra chefsegenskaper än de mest vanligt förekommande har visat sig vara de mest framgångsrika för att leda i osäkra tider. Chefer som har försökt vara starka, osårbara och säkra på sin sak är de som har varit minst framgångsrika. Istället är det ödmjukhet, sårbarhet, involvering och tillit som är den gemensamma nämnaren för ledare som lyckats väl. Att visa sig sårbar och erkänna att man inte har svaret på allt och uppmuntra teamet att testa sig fram är det vinnande ledarskapet framåt, menar tjänsteföretaget BTS i sin rapport “The uncommon sense of “MESSY” leadership”.

– Tvärtemot den traditionella synen på ledarskap vill många organisationer nu se ledare som visar medkänsla och sårbarhet. Som vågar experimentera och prova olika lösningar för att komma framåt. Vi kommer att behöva vänja oss vid en framtid med ständigt nya utmaningar och vara bekväma i att leda i fortsatt osäkerhet. Pandemin har visat att när målet är tydligt så finns förmågan att ändra kurs snabbt, säger Anna Sandberg, chef för BTS i Norden.

De ledare som lyckades bäst under coronapandemin var de som stöttade och engagerade sig i sina medarbetare utifrån individuella omständigheter, visar rapporten. BTS menar att den nya ledarskapskulturen som vuxit fram under pandemin är den som kommer vara mest framgångsrik även framöver i ett post-covidsamhälle med hybrida arbetsplatser och en accelererande digital utveckling. Framtidens ledare måste sluta vara superhjältar som vet och kan allt. De som vill lyckas som ledare framöver måste “utmana gamla sanningar och våga ompröva sitt ledarskap”.

Chefer som tror att allt kommer återgå till det normala så snabbt som möjligt nu kommer möta stora utmaningar, menar BTS i sin rapport.

– På ett och ett halvt år har vi gått från det traditionella kontoret till distansarbete. Den redan snabba digitala utvecklingen som accelererade under pandemin har pekat på behovet av ett nytt ledarskap men också på en ny arbetsplats och marknad. Arbetstagare har vant sig vid hemmaarbete och en mer flexibel vardag. Men medarbetarnas förväntningar är höga och framförallt mer varierade än någonsin tidigare. Företagens ledarskap och inställning till hybridarbete kommer utgöra en allt viktigare konkurrensfördel på talangmarknaden och många kommer att byta arbetsplats om förväntningarna inte uppfylls. Det är viktiga insikter att ta fasta på framåt, säger Anna Sandberg.


Fem utmärkande faktorer för framgångsrika ledare under coronapandemin och framåt
  • Har ett mindre ego Inser kraften i att inte veta och kunna allt själv, visar sårbarhet, nyfikenhet och ödmjukhet.
  • Är mer personlig Vågar prata om personliga och känslomässiga frågor, är öppna och visar medkänsla.
  • Visar riktning Har en tydlig riktning men inser att förändring är konstant och att snabbhet i många fall är viktigare än att hålla fast vid beprövade processer.
  • Experimenterar När framtiden är osäker, jobbar med flera möjliga framtidsscenarier, uppmuntrar till att experimentera med olika lösningar och drar lärdom av dessa.
  • Står för någonting Förstår vikten av att inspirera organisationen kring ett högre syfte. Förespråkar ekologisk och social hållbarhet.

Källa: Realtid.se
Datum: 1 november 2021
Länk

Comments are closed.