Aktuellt

aktuellt

  • Johan föreläser i Zagreb om den strategiska betydelsen av Fact Based Management.
  • Arbetar med en ledande aktör inom den internationella gruvindustrin i Brisbane, Australien.
  • Föreläser i Amsterdam för chefer från Finland och Ryssland på ett seminarium arrangerat av IF och Hanken (Finska Handelshögskolan.
  • Inleder att samarbete med Thai Call Centre Industry Association med syfte att hjälpa dem att Faktabaserat kartlägga engagemang och potential hos samtliga anställda inom callcenterverksamhet i Thailand.
  • Talar inför 2.300 personer på Älvsjömässan om “Globala trender och operativa konsekvenser”.
  • Föreläser på Norra Latin i Stockholm på ENIROs januari kick-off. Temat är hur man kan utnyttja de allt snabbre förändringarna i omvärlden på ett bättre sätt, och hur man lyckas mobilisera ALLA i organisationen.
  • Den 11 maj talar Johan på Skandia Teatern på eventet ”SÄLJ – Om strategier, tekniker, visioner och trender”.
  • Intervjuas av CivilekonomTidningen.
  • Föreläser på säsongsupptakten med all personal på Bro-Bålsta Golfklubb – Årets Golfklubb i Sverige 2008.
  • Intervjuas av tidningen Resultat & Reflektion.
  • Föreläser för näringslivet i Sundsvall.
  • Talar inför ett hundratal Thailändska ledare och chefer i Bangkok, Thailand.
  • Föreläser i juni tillsammans med Annika Sörenstam.
  • Svenska Dagbladets Näringsliv intervjuar Johan om strategiarbetet i svenskt näringsliv och StrategiBarometern(TM) 2009 som genomförts via 3S.
  • Föreläser tillsammans med Gary Cokins i Stockholm.
  • Föreläser kring den snabba utvecklingen i näringslivet och hälsans betydelse på StockholmsMässan tillsammans med bl.a. Amelia Adamo.
  • Huvudtalare på CCIAs årliga event i Bangkok med drygt 200 internationella och thailändska företagsledare.
  • Talar om “Globala Trender”på Kommunförbundets event i Lund i februari tillsammans med bl.a. Hans Rosling, Göran Persson, Mark Levengood och Gudrun Schyman.
  • Talar inför den samlade bilindustrin i Sverige på årets Bilhandlardag i Göteborg i april.
  • Den 5 oktober föreläser Johan på Sheraton Hotel i Bangkok för Nordic Chamber i Thailand.
  • Den 27 oktober föreläser Johan på Norrlands Expo i Umeå.
  • Avslutningstalare på Executive Management Program (EMP) på Piteå Havsbad.
  • Huvudtalare på Bangkok Posts HR Barometer event i Bangkok, Thailand.
  • Föreläser i Luleå för det norrländska näringslivet om nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap.
  • Talar om nyckelfaktorer för företag för framgång på den årliga If-dagen.
  • Talar om nyckelfaktorer för företag för framgång på Möten & Events, Kista Mässan.
  • Moderator och föreläsare på årets Risk Management Forum, Stockholm.
  • Föreläser på årets stora callcenterevent på Fotografiska.
  • Föreläser på årets Näringsllivsdag i Sundsvall.
  • Föreläser om utmaningarna att hantera de allt snabbare förändringarna i svenskt och internationellt näringsliv på Sponsordagen på Bro-Bålsta Golfklubb .
  • Föreläser på HSB Sveriges ledningsmöte med alla VDar och styrelseordföranden från hela landet.
  • Föreläser för 280 chefer på Skanskas årliga chefs- och strategimöte på Arlanda.
  • Föreläser om framgångsrikt och värdeskapande strategiarbete för 100 internationella chefer på ett NCC-möte i Köpenhamn.
  • Föreläser på Finance Day med över 100 personer hos E.ON.
  • Föreläser i Stockholm om framgångsrik strategiimplementering (“Från ord till handling”) med företagsledningen och Topp 40-cheferna på Spendrups.
  • Deltar på HSBs Riksförbunds årliga Personaldag och föreläser om marknads- och kundtrender och hur de påverkar vår framtid.
  • Key note speaker på Tietoenators årliga Leadership Forum med chefer från fem länder.
  • Key note speaker på Vileroy & Bochs strategimöte med chefer från Skandinavien och Baltikum.
  • Huvudtalare på Eltels chefsmöte “Vår framtid / våra kunders framtad. Var vill vi vara om fem år?”

Media

   • AutoMotorSport intervjuar Johan om den strategiska betydelsen av att verkligen ta hand om kunden. Artikeln baserar sig på en kartläggning som genomförts av 3S – www.3s.se – hur svenska bilägare ser på bemötandet från
    leverantören i tider där produkten (bilen) blir allt mer lika och allt billigare (“value for money”).
   • Business.hr (Kroatien) skriver om Johan och hur han arbetar med att hjälpa företag att stärka sin konkurrenskraft genom att snabbare implementera sin beslut / strategier.
   • Publicerar artikel i Bangkok Post om den strategiska betydelsen av starka kundrelationer i en allt mer konkurrensutsatt marknaden (http://www.bangkokpost.com/business/economics/15656/creating-an-engaging-client-relationship)
   • Civilekonomtidningen intervjuar Johan om hur framgångsrika företag implementerar sina strategier (”går från ord till handling”) mera tids- och kostnadseffektivt än konkurrenterna och hur man lyckas mobilisera hela organisationen.
   • SvD Näringsliv och N24 presenterade den 23 augusti svenska StrategiBarometern (via 3S, www.3s.se). Stort intresse i form av många inlägg på SvDs debattsida.
   • SvD skriver om den MötesBarometer som Johan / 3S (www.3s.se) genomfört tillsammans med Gr8meetings (www.gr8meetings.se).
   • Interjuvas i InfoTorg News om framgångsfaktorer i dagens näringsliv. Läs mer här: http://www.anp.se/content/41435A427240435A4071/494059407848415D467540
   • Intervjuvas av Dag Eriksson för Söderberg & Partners kundtidning om hur man arbetar med strategiska kundkartläggningar i framgångsrika svenska och internationella företag.