Alla är inte säljare

Konkurrenssituationen blir allt tuffare. Det gäller alla! Skillnaden mellan att lyckas och misslyckas har aldrig varit mindre. I takt med att utbudet hela tiden ökar blir kunden ”allt mer kung”.
Konsekvenserna av att enda kundkontakt hanteras mindre bra är större än någonsin tidigare i en värld där information sprids blixtsnabbt.

Alla är numera ”säljare”! ”Här på Shangri-la hotels är vår städpersonal lika viktiga som de som möter kunden i receptionen, restaurangerna eller vid poolen. I gästerna ögon är vi alla Shangri-la. Varje dag! Hela tiden” Vad får detta för konsekvenser för oss?

Hur lyckas vi få alla i organisationen att verkligen förstå betydelsen av att i varje ögonblick hantera våra kunder, och det sätt på vilket vi är representanter för vårt företag, på bästa möjliga sätt? Hur får vi samtliga medarbetare att verkligen förstå hur viktiga de är och vilken betydelse de har?

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en intern diskussion och / eller workshop med syftet att utarbeta konkreta åtgärder för förbättringar / utveckling.