Teamwork spells together

Johan berättar på ett engagerande och underhållande sätt om hur marknadsförutsättningarna förändras snabbare än någonsin tidigare och om hur det påverkar alla företag som vill bli framgångsrika.

Allt fler chefer känner igen situationen “nästa år förväntas jag leverera 20% mer, men med färre resulrser”.
I en värld där det inte längre är självklart, lätt eller ekonomiskt möjligt att hela tiden addera nya kompetenser blir det avgörande att kunna nyttja de resurser vi har mer effektivt än tidigare.

En nyckelfråga är förmågan till samarbete! Samarbete mellan individer, grupper, avdelningar och bolag i gruppen. ”Om alla bara gjorde som vi gör på vår avdelning”! Förstår vi alla hur viktigt det här är? Och hur ser det ut hos oss idag? Hur gör andra framgångsrika företag? Och vilka blir de positiva konsekvenserna?

Syftet mer föreläsningen är att få målgruppen att fullt ut förstå de nya marknadsförutsättningarna, inse betydelsen och potentialen i ett utvecklat samarbete och sist men inte minst förstå vad som krävs för att lyckas i sina ambitioner att utveckla det interna samarbetet.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en intern diskussion och / eller workshop med syftet att utarbeta konkreta åtgärder för förbättringar / utveckling.