Strategiimplementering/-förankring

Strategiarbetet i näringslivet har under de senaste 25 åren fokuserats på “den första delen” i strategiarbetet, d.v.s. att utveckla / “designa” en kraftfull strategi som skall skapa marknadsfördelar. Denna del kan man kalla för “smartness”, d.v.s. att tänka ut något som är mer genomtänkt och “smart” än konkurrenterna. Den “andra delen” i strategiarbetet (genomförandet) har haft ett mindre fokus.

“Men det stämmer väl ändock inte” är det nog någon som frågar sig. Jo, det stämmer! Se bara på alla MBA-utbildningar, och hur fördelningen mellan dessa två delar i strategiarbetet fördelats under utbildningen.

I dagens konkurrensutsatta, och allt snabbare föränderliga värld / marknadssituation, blir “den andra delen”, d.v.s. genomförandet, allt väsentligare!

I vår årliga StrategiBarometer(TM) (se mer på www.3s.se) visar svaren från drygt 800 svenska chefer i ledande befattning bl.a. följande:
–  83% säger att “vår marknads- och konkurrensstituation förändras allt snabbare”
–  Bara 38% säger att “ja, vi har ett tillräckligt bra underlag för våra strategiska beslut”
–  Låga 46% säger att “mindre än 50% av våra strategiska beslut förankras fullt ut internt”
Avslutningsvis säger färre än ett företag av fem att “vi mäter internt hur väl våra strategier förankrats” och “vi mäter externt hur väl våra strategier förverkligas på marknaden”.
Och detta trots att så gott som alla företag idag arbetar med interna och externa mätningar!

Men vad är det egentligen man mäter? Jo, oftast Emplyee Satisfaction och Nöjd Kund Index.

Se på detta:  Emplyee Satisfaction och Nöjd Kund Index!
Vad är det man vill att personalen, respektive kunderna, skall vara nöjda med? I mina ögon ska man mäta, målsätta och följa upp det som driver “affären” framåt” Och det är ju det man definierat i sina strategier!

“Alla tycker att det är intressant att se resultatet av vår årliga personalattitydmätning. Men tyvärr faller den redan efter någon vecka i glömska fram till att det är dax igen om ett år”. Frustrerad HR direktör.

Alla chefer vill lyckas! Lyckas nå sina mål, få beröm och i många fall sin bonus. Om man kan hjälpa dem genom att ge dem verktyg att lyckas bättre är det alltid uppskattat. Och det kommer att användas. Så enkelt är det! Problemet idag är att drygt 70% av alla personalkartläggningar inte stöder cheferna i att utveckla sin affär”. Följdaktligen blir denna övning i stort sett ointressant för dem.

Kring detta tankesätt hjälper jag mina uppdragsgivare att flytta fokuset från “Management By Hope” (där man i första hand fokuserar uppföljning och historiska (finansiella) mått till ett ledarskap som präglas av “Management By Facts” och som möjliggör tidiga signaler avseende hur väl man kommer att nå de uppsatta målen (“Early Warning System”).

Läs gärna mer under rubriken “Kund- och strategianpassade kartläggninga”.