Styrelseutvärdering

Det är idag ett allt större fokus på styrelsens arbete, dess ansvar, befogenheter och skyldigheter.

Av detta skäl har kraven på svenska styrelser ökat kraftigt under de senaste åren.

Tillsammans med mina partners på Lagercrantz Associates (läs gärna mer här) genomförs skräddarsydda, faktabaserade och affärsdrivande styrelseutvärderingar.
board room
Baserat på flera års erfarenhet av rollen som “rådgivare i syrelserummet” arbetar vi utifrån ett antal speciellt utvecklade “grundformat” (vilka sedan skräddarsys utifrån varje styrelses unika förutsättningar):
– Generell styrelseutvärdering
– Utvärdering av styrelsearbetet i publika bolag
– Utvärdering av styrelsearbetet i företag verksamt inom den finansiella sektorn (bank, finans, försäkringsbolag mfl.).
– PE-ägda företag.

Normalt kombineras en Internetbaserad och flerdimensionell analys med intervjuer med styrelsens ordförande samt ledamöter. Vid behov kompletteras styrelseutvärderingen med en s.k. 360-analys och / eller en speciell VD-utvärdering.

Baserat på resultatet av styrelseutvärderingen, i kombination med vår erfarenhet som rådgivare i styrelserummet, ger vi konkreta och affärsdrivande rekommendationer.

För mer information – ta en direktkontakt med mig.